Bouterse pakt knelpunten ressort Kabalebo aan
16 Mar, 00:00
foto
De druk bezochte vergadering van de Nationale Democratische Partij in Apoera. President Desi Bouterse is sinds donderdag in het ressort Kabalebo.


President Desi Bouterse pakt verschillende vraagstukken aan in ressort Kabalebo. Hij is vanaf donderdag in het gebied. Na de formele ontvangst door districtscommissaris Jo-ann Arupa en een verwelkoming door schoolkinderen, heeft de NDP een massameeting gehouden. De president heeft met een video aangegeven welke projecten er uitgevoerd worden. Hij wees erop dat in andere dorpen de basiselementen nog ontbreken. Er moet volgens hem meer samengewerkt worden. Bouterse is na zeven jaar naar West-Suriname gegaan. Hij beloofde diverse groepen dat de problemen die aangekaart zijn, zullen worden aangepakt.

De president heeft ook een onderhoud gehad met het traditioneel gezag. Kapitein Carlo Lewis van Apoera laat optekenen via het Nationaal Informatie Instituut dat het een vruchtbaar gesprek is geweest. Hij is blij dat knelpunten besproken zijn met de president. De weg van Apoera naar Washabo moet dringend worden aangepakt. In september zal Baitali beginnen met het asfalteren van de weg van Apoera naar Washabo. Voor nu tot september zullen er werkzaamheden voorafgaande aan de asfaltering worden verricht.

Er is ook aandacht gevraagd voor de weg van Apoera naar Nickerie, die ontwikkeling zal bieden voor onder andere het onderwijsproces, de gezondheidszorg en handel.
President Bouterse heeft verder ook gesproken met onder andere de vrouwenorganisatie die zich bezighoudt met het verwerken van krappa-olie, sportorganisaties, leerkrachten en individuen. Er staan nog diverse gesprekken voor zaterdag op de agenda. De president keert zondag terug naar Paramaribo.

Massameeting
Op de massameeting, die goed bezocht werd, stond ontwikkeling van het ressort Kabalebo en de mogelijkheden van het gebied centraal, meldt de NDP in een persbericht. Als nationale partij staat de NDP voor ontsluiting van ons land én voor het betrekken van eenieder bij de groei van Suriname. Investeringen ter bevordering van de sociale en technologische ontwikkeling in het ressort werden daartoe besproken.

De president stond stil bij de succesvolle ontwikkelingen die in de afgelopen jaren in nabijgelegen ressorten hebben plaatsgevonden. Deze voorbeelden strekten van basisvoorzieningen tot fysieke ontsluiting en productie. De regering, onder leiding van de NDP, heeft ervoor gezorgd dat onder andere Apetina een eigen vliegtuig heeft gekregen die lokale vluchten onderhoud; waarbij Wayana jongeren een pilotenopleiding volgen. Tevens werd er gezorgd voor basisvoorzieningen te Kwamalasamutu, alsook voor de bewoners van Tepu die nu beschikken over elektriciteit. De dorpen Alalapadu en Amotopo werden bijvoorbeeld ontsloten door aanbouw van een brug en een 54 kilometer lange weg. De NDP zegt zich te zullen blijven inzetten voor onder andere deze gebieden.
Advertenties