St. Vincentius verdiept zich in ouderenzorg
15 Mar 2019, 10:52
foto
Specialist ouderengeneeskunde Leny Soeterbroek en hoofdzuster Cynthia Pomba van het St. Vincentius Ziekenhuis.


Op initiatief van Leny Soeterbroek, specialist ouderengeneeskunde in Nederland, heeft het St. Vincentius Ziekenhuis zich de afgelopen weken nader verdiept in de complexe ouderenzorg. De ontwikkelingen wereldwijd laten zien dat ouderenzorg met name door de toenemende vergrijzing van de bevolking steeds belangrijker wordt.


Ook in Suriname zal ouderenzorg de komende jaren veel meer aandacht moeten krijgen, zegt het ziekenhuis. Het komt steeds vaker voor dat oudere mensen na een ziekenhuisopname op zichzelf zijn aangewezen, omdat de kinderen niet in staat zijn voor hun ouders te zorgen. Dit kan komen omdat de kinderen zelf te druk bezig zijn om het hoofd boven water te houden of omdat zij de middelen ontberen om de zorg van hun ouders op zich te nemen.

Als oudere patiënten zijn uitbehandeld in het ziekenhuis is er thuis vaker geen adequate opvang en nazorg. Professionele thuiszorg is over het algemeen duur en is niet altijd 24 uur per dag ter beschikking. De zorgverzekeraars dekken thuiszorg maar voor een beperkte periode.

Suriname kent nog geen verpleegtehuizen die zich speciaal op deze doelgroep van oudere patiënten richten. De doorstroom van oudere personen naar de bejaardentehuizen is slechts beperkt mogelijk vanwege geringe beschikbaarheid van plekken. Ouderenzorg is dus niet alleen een medische aangelegenheid, maar is steeds meer een maatschappelijk vraagstuk aan het worden.

Trainingen
Soeterbroek heeft de verpleegkundigen van de interne afdeling van het St. Vincentius Ziekenhuis, die onder leiding staat van verpleegkundig hoofd zuster Cynthia Pomba, de afgelopen vier weken bijgeschoold in de aanpak van de complexe ouderenzorg. Er is veel kennis overgedragen over het methodisch werken om de zorg van oudere patiënten in kaart te brengen. Zo is gewerkt met de DOS-methode (Delier Observatie Schaal). Een delier is een plotseling verwardheid die kan optreden bij oudere patiënten met een lichamelijke kwaal. Als een delier tijdig herkend wordt kan de behandeling daarop aangepast worden, waardoor het weer teruggedrongen kan worden. Zuster Pomba toonde zich zeer enthousiast over de kennis die zij heeft kunnen opdoen.

Donatie
Soeterbroek heeft ook spullen voor het ziekenhuis ingezameld en deels gekocht dankzij haar oude werk en financiële bijdragen van familie en vrienden in Nederland. De donatie heeft plaatsgevonden via Stichting Sandizorg van internist Sandro Dissels, die de contacten heeft gelegd met Soeterbroek. Zo is er een kostbare bladderscan gedoneerd bestemd voor het meten van het blaasvolume van een patiënt. Verder zijn er tilliften, rolstoelen, rollators en badstoelen geschonken.

Het is de bedoeling om een speciale ruimte op de interne afdeling van het ziekenhuis vrij te maken voor intensieve ouderenzorg. Ook ligt er meer samenwerking tussen het ziekenhuis en verzorgingstehuizen in het verschiet.

Soeterbroek komt volgend jaar weer terug naar het St. Vincentius Ziekenhuis. Het enthousiasme van zuster Pomba en de andere verpleegkundigen werkt zeer aanstekelijk op haar. Als zij terug is in Nederland zal zij verdere contacten leggen om nog meer steun voor de complexe ouderenzorg in het ziekenhuis voor elkaar te krijgen, meldt het St. Vincentius Ziekenhuis.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May