'DNA moet met spoed bijeenkomen voor financiële crisis'
15 Mar 2019, 00:00
foto
Assembleelid Asiskumar Gajadien


Het is noodzakelijk dat De Nationale Assemblee met spoed bijeenkomt. Er wordt al SRD 8.25 neergeteld voor een US dollar en SRD 8,75 voor de euro. De financiële sector is in een kritieke situatie terechtgekomen door het uitblijven van duidelijk beleid. "Ik roep al maanden dat de monetaire autoriteiten - minister van Financiën en governor Centrale Bank van Suriname (CBvS) - duidelijkheid en een gewijzigd beleid presenteren om deze crisis aan te pakken. Wij vernemen steeds uit die kringen dat alles in orde is en er gewerkt wordt, maar concrete acties blijven uit". Dit zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien in gesprek met Starnieuws.

Door de onstabiele koers stijgen de prijzen, terwijl importen steeds moeilijker worden. Importeurs in de verschillende sectoren krijgen bij mondjesmaat valuta ter beschikking. Er is veel onvrede bij mensen die valuta willen opnemen bij de banken. Bij sommige banken mag er maar US$ 500 per week worden opgenomen. Een eventuele interventie van de CBvS zonder dat er een beleidsombuiging komt, zal slechts een tijdelijke actie zijn om de op hol geslagen koers in toom te houden. Dit gaat niet helpen volgens Gajadien om de koers structureel te beteugelen. Het Assembleelid wijst er op dat ook import van medicamenten in de gevarenzone terechtgekomen is door de financiële situatie.

Gajadien ziet alleen bemensing van verschillende functies niet als zaligmakend. Er moet een drastische aanpassing van het beleid van de regering komen. De regering dient de volksvertegenwoordiging en daarmee ook het volk, duidelijkheid te geven. Door gebrek aan transparantie wordt de situatie alleen maar erger, benadrukt de politicus.

Het Assembleelid ziet voortzetting van het begrotingsbeleid en zeker de begroting van 2019 als heikelpunt voor de samenleving. Het gebrek aan transparantie van de CBvS is ook een van de punten. “Tot nu toe dateert de laatste weekbalans van 8 februari 2019, een zeer kwalijke zaak. Dit is in strijd met artikel 43 van de Bankwet”, benadrukt Gajadien. Hij merkt op dat vertrouwen in de munt alleen kan terugkomen als de autoriteiten openheid van zaken geven.
Advertenties