Column: Politieke Borrelpraat #450
03 Mar, 22:42
foto


“Nou jongens, dat gerommel, gebrommel, gedrommel in de financiële sector gaat voort.”
“Je bedoelt dat er vanwege het gebrek aan de import van dollars wij niet over onze dollars kunnen beschikken als we die willen lichten?”
“Nee mang, dat is een oud liedje dat bij tijd en wijlen, bij groen, oranje en paars, de kop in dit land opsteekt.”
“Bedoel je dan het ontslag van A-Djeersie, oftewel ‘hij-die-lijkt?”
“Ach nee, dat is intussen koud nieuws.”
“Toch opvallend hoe velen maar in die Geersiesoep blijven draaien, terwijl niemand een woord rept over die van Tric die met truc diens vervanger is geworden.”
“Bedoel je dan met dat gedrommel dat hele gedoe rond die invoering van die Vrij en Moertuigenontlasting?”
“Ach nee, gewoon politiek geladen obstructie. Men had nooit moeten uitstellen. En nu pas, op het laatst gaat men betalen en nu pas ziet men de grote discrepantie tussen P2 en P3? Kom nou, laat men toch ophouden met deze politieke komedie.”
“Maar het is wel een rare zaak dat maar 10% van deze belasting naar de wegen gaat en 90% naar dat bodemloos vat van Lanti.”
“Wat een afgang was dat om met z’n vijven met ‘No skatje mi’ van de Flex Negitation en zelfs vlaggendrager Kurtis op het Kerkplein te staan met allerlei borden.”
“De beste politieke tjoep-tjap vond ik ene Groene lijder, jawel, met lange ij, die zei zo vrij vol rijstebrij: ‘geef ons mandaat en we schaffen die Brij en Boertuigenverlasting af’. Wat een goedkope en doorzichtige dorpspolitieke stunt.”
“Hij had liever vanuit zijn P4 of P5-luxe kar aan die vrouw op blote voeten gezegd dat hij het verschil tussen P2 en P3 zou wegmaken door P2 naar 250 srd te brengen en dat bromfietsen ook zullen betalen, zoals vroeger.”
“Maar dan zou hij stemmen verliezen, daarom heeft Paars die lage P’s zo laag gehouden en die hogere P’s zo hoog en die bromfietsers vrijgesteld.”
“Weer een bewijs dat dit regiem middenklasse-onvriendelijk is.”
“Komt ervan als je als middenklasse politiek zo verdeeld als vijf losse vingers bent. Zie Kerkplein.”
“Dan wat bedoel je dan met dat gedrommel? Je praat zo on-transparant. Net als onze overheid die volgens een onderzoek een van de minst transparante overheden ter wereld is.”
“Daarom zal een super begeleidingsteam vanuit Basis Baas deze regering tot aan de verkiezingen tot transparantie geleiden en begeleiden. Nu ga je pas beleid zien.”
“Met gebrommel doel ik op die frontpagefoto in de Klare Tijd met die drie directieleden van de Sche-Bank met dat magnifieke schilderij achter hen.”
“O, ja, twee Suri’s daarvan worden vervangen, die buitenlander blijft. Is dat dekolonisatie of rekolonisatie ten voeten uit? Maar waarom zeg je ‘Sche-Bank?”
“Sche van Surinaam-sche. Is korter.”
“Juist die twee gaan eruit die onze grootste Bank groots uit de grootste groeba-doeba-rommel uit zijn grootse geschiedenis hebben weten te trekken.”
“De geProefde rommel, een rommel om niet van te Proeven, vol vreemde, nooit achterhaalde bankschandalen; die gingen in de doofpot en niet in de I-pot, wc-pot of You-pot, maar in een My-pot.”
“Ja, waarbij zelfs een halfjaarlijkse rente op de aandelen opgeschort moest worden om dat gat te vullen dat vooral door een enorme pinpasfraude in dollars, maar ook door andere rare dollar-frommeltoestanden was ontstaan.”
“En toen publiceerde een ex-directielid van de Sche-Bank nog erbij een soort Poison-dagboek waarin hij een ongelooflijke opsomming van intriges, niet goed ruikende zaken, roddels en andere beerputdingen van de Sche-Bank publiceerde. Natuurlijk was hij de enige met schone vingers daar, ja, ja.”
“Ai, maar het heeft niet veel gescheeld of onze Sche-Bank was over de kop gegaan toen rekeninghouders vanuit overzee werden opgejut om hun tegoeden massaal van de bank te halen.”
“Dat onze Sche-Bank toen niet omver is gevallen, is vooral te danken aan het vertrouwen dat de meerderheid van de rekeninghouders in deze bank bleef stellen.”
“Nou, zeg liever: we hadden geen andere keus, we waren daartoe in feite gedoemd, want als onze Sche-Bank was gedonderd, waren de overige banken meegesleurd in die val en waren de economische gevolgen niet te overzien geweest.”
“Maar ik lees dat ene mevrouw Gloria nu lid van de directie wordt.”
“Is dat niet diezelfde Trini-woman die een paar jaren als een TT, een Turkse Turkin, heeft geregeerd op de Republieke Bank aan het Kerkplein?”
“Just the same wo-man, yes man.”
“O, wat waren ze toen in Port of Spanje zo blij dat ze naar ons hier weggepromoveerd was. Personeel en staf van de Republieke Bank alhier hebben het toen geweten.”
“Vandaar dat de bond van de Sche-Bank zich nu al zorgen maakt om het weer alhier betreden van this TT-wo-man.”
“Te yu mati barba bron, yo’m nat’ di’f yu.”
“Wat wil dat zeggen, meneer Jules?”
“Jeetje, jongere zuiplap in ons midden, hoe vaak moet ik je zeggen: no meneer-mi dyaso. Die odo wil zeggen: ‘Als de baard van jouw vriend in brand staat, begin die van jou nat te maken.”
“De vakbond weet hoe taai ze was tijdens de cao-onderhandelingen en hoe ze korte metten maakte met luilakkerij onder het personeel. En dat was wel nodig. Op de Republieke Bank trapte ze zonder bikken of blozen allerlei heilige huisjes tegen de vlakte.”
“Oh, wat waren ze daar toch zo blij toen ze met pensioen ging.”
“En now it is: Baby is back. Now at another Bank, were they gonna jank.”
“Maar de Trini’s hebben bij de afgelopen aandelenverkoop van Sche-Bank toch geen meerderheidsaandeel weten te verwerven?”
“Echt niet, maar Lady Gloria is via de kruiwagenroute binnen gesluisd.”
“Van welke kruiwagen is dan gebruik gemaakt?”
“Wan ‘mang miet wo-man’-kruiwagen. En via Basis Baas a mang sorgu gi a tori fu en uma.”
“Dan wie is die ‘kruiwagen-mang’?”
“Sorry heren, tot hier en niet verder. De muren, de Boer en het plafond van Veen hebben oren. Lees maar de social media, daar zal je uitgebreid lezen ‘soema n’a mang.”
“Maar ze is toch buitenlandse?”
“So what? Als op onze moederbank ook een buitenlander kan komen, is dit toch tjikkenfeet?”
“Ja, maar die buitenlander op de ‘Mama Bangi’ wordt wel versneld Surinamer. No problem als je mammie de ‘iron lady’ is.”
“En wie weet wordt misses Gloria dat ook versneld, of nee, dat hoeft misschien niet ‘as a Kari-kongmember.”
“Maar zo een benoeming bij de Sche-Bank moet toch mede met toestemming van de monetaire autoriteiten geschieden?”
“Volgens mij wel, want A-Geersie heeft, of misschien: moest, de stukken ter definitieve benoeming van de waarnemenden die er nu waarschijnlijk uitgeknikkerd zullen worden, steeds voor zich uitgeschoven.”
“Maar de stukken voor misses Gloria lijken wel snel in orde te zijn gemaakt.”
“Dan heeft A-Geersie dus wel meegewerkt om een buitenlandse op onze Sche-Bank te plaatsen?”
“Of wacht eens even, is dat misschien de basis geweest van zijn ontslag? Hier wilde hij bijvoorbeeld niet aan meewerken. Want al die gezochte argumenten die nu achteraf als doekjes voor het bloeden worden aangehaald om a-Djeersies vertrek te motiveren, blijken openlijk stuk voor stuk als tangen op varkens te slaan.”
“Nee, dit kan niet waar zijn, nee, dit is onmogelijk, echt niet, dit is roddel, gossib, fake news.”
“Ongelooflijk inderdaad: dus omdat een buitenlands liefske daar moest en zou komen, werd A-Geersie geofferd? Nee mang, houden jullie op. Nu gaan jullie te ver. Gaan jullie liever meedoen aan de mislukte oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid en obstructie om zonder sticker rijden, meki skowtu boet’un m…. na 15 maart.”
“Ai, dan is die komedie afgelopen. Peegee, Vertrouw en Parade zullen alle miscommunicatie met de voorbarige Politiebond wegwerken.”
“Dus er waren werkelijk onduidelijkheden.”
“Tja, wat wil je in een van de minst transparante overheden ter wereld? Zo zullen we het met schade, schande en ruzie moeten leren.”
“Heren, gelukkig is mijn glas met inhoud transparant. I can see clearly through it. Leve mijn glas! Proost.”

Rappa
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February