Verdubbeling aantal dodelijke griep slachtoffers
01 Mar 2019, 04:55
foto
Preventieve maatregelen zoals sanitaire maatregelen, handhygiëne en hoest-en-niesetiquette, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen en hoesten en regelmatig de handen wassen met water en zeep, dienen in acht genomen te worden.Terwijl er in Centraal- en Latijns-Amerika een toename was van griepgevallen, was er sprake van een daling van het aantal SARI (Severe Acute Respiratory Infections)-patiënten. Suriname kende echter een stijging van het aantal SARI-gevallen. Mogelijk wordt de toename veroorzaakt door een lokale verhoogde verspreiding, zegt de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Volksgezondheid.

In de eerste zeven weken van dit jaar zijn 215 gevallen van SARI gemeld. In de afgelopen drie jaar, 2016-2018, waren er gemiddeld 74 SARI gevallen voor dezelfde periode. Dat is bijna driemaal zoveel. In de eerste zeven weken waarvan de data is vrijgegeven via het Nationaal Informatie Instituut, zijn er 14 met SARI verwante sterfgevallen geregistreerd, 9 mannen en 5 vrouwen. Laboratoriumtesten hebben uitgewezen dat acht van dit aantal het Influenzavirus (H1N1) onder de leden hadden.

Vijf van de dodelijke slachtoffers waren diabeet. Meteen ook meer dan tweemaal zoveel dodelijke diabeet slachtoffers als in dezelfde periode vorig jaar. Onder de slachtoffers waren ook patiënten met astma.

Vorig jaar waren er zeven aan SARI gerelateerde doden in dezelfde periode. Dat betekent dat het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar is verdubbeld. Van de SARI-monsters die zijn genomen dit jaar, was 97% positief getest op H1N1.

Ook in Haïti is er een toename van SARI-gevallen. Jamaica en Puerto Rico zagen een stijging van Influenza Like Illness-gevallen. In Noord-Amerika is het aantal griepgevallen nog hoog, waarbij H1N1 de overhand heeft. Ofschoon het aantal SARI gevallen afnam, blijft het hoger dan in voorgaande seizoenen.

Seizoen influenza wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (gewoonlijk droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, keelpijn en een loopneus. De hoest kan ernstig zijn en kan twee of meer weken duren. De meeste mensen herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder medische hulp.
Advertenties