VSB wacht op antwoord president over tripartiet overleg
31 Mar 2011, 02:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wacht nog altijd op een antwoord van president Desi Bouterse om te praten over de voorlopige positie in het tripartiet overleg orgaan. De VSB heeft kort voor de installatie van dit overleg orgaan een brief gestuurd naar Bouterse met enkele bezwaren en het verzoek daarover te praten.

VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt aan Starnieuws dat zijn organisatie wel het belang inziet van praten over de genomen maatregelen. “De regering mag wat ons betreft iedereen erbij halen, maar noem het dan geen tripartiet overleg”, zegt Welzijn. Hij geeft aan dat het tripartiet overleg, zoals ingesteld en gedefinieerd door de internationale arbeidorganisatie (ILO), totaal iets anders is dan het nu is geworden in Suriname. “Noem het voor mij part dan maar maatschappelijk overleg”, zegt hij.

Welzijn legt uit dat bij tripartiet overleg slechts de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. “Het gaat bij tripartiet uiteindelijk om onderhandelen door de drie partners. Daarin kan niet een ieder vertegenwoordigd zijn." De VSB-voorman zegt dat het nu bij onderhandelen een probleem kan vormen omdat er drie niveaus zijn om die onderhandelingen te voeren. “Eerst is er overleg, dan na-overleg en uiteindelijk onderhandelen”, zegt hij. Welzijn merkt op dat in eerste instantie dat ook de bedoeling is geweest om het tripartiet overlegorgaan samen te stellen.

“In de eerste uitnodiging van de president werd gevraagd om deskundigen af te vaardigen. Toen is er iets fout gegaan en kregen we gewoon dat voorzitters van de drie partners zitting namen in het overleg. Wij hebben een deskundige onderhandelaar (John Krishnadath) afgevaardigd.

De VSB-voorzitter zegt absoluut niets te hebben tegen de Kamer van Koophandel en Fabrieken, maar blijft er bij dat die geen plaats kan nemen als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het tripartiet overleg. KKF mag participeren als overheid maar niet als bedrijfsleven vertegenwoordiger. Welzijn benadrukt dat op deze manier ook de Sociaal Economische Raad (SER), die bij wet is ingesteld, overbodig wordt gemaakt. De zittingsperiode van de SER is intussen verlopen en is er geen actie ondernomen die weer opnieuw te benoemen. “Wij willen zaken zuiver houden en dat moet vooral bij het tripartiet overleg orgaan”, zegt Welzijn.

Dat de VSB nu niet participeert in tripartiet overleg zal volgens Welzijn wel consequenties kunnen hebben. “Je zal krijgen dat de VSB en haar leden een eigen weg opgaan en de regering en vakbeweging een andere. Bedrijven zullen eigen maatregelen treffen. Ik zeg, betrek ons op een juiste manier dan komt er geen verwarring”, aldus Welzijn.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January