Ispeak: 'Zie mij en niet mijn beperking'
03 Dec 2018, 20:57
foto
Furnen kofie, voorzitter van de jongerenorganisatie, Ispeak


(Aangeboden)


Wij spreken vandaag omdat ook zij, mensen zijn met dromen. Zij hebben toch ook het recht om architect, arts of maatschappelijk werker te worden? Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de samenleving. Er is nog een grote achterstand wanneer het gaat om de meest basale zaken zoals studeren, een baan vinden en ontspanning. Daarnaast zijn er voor jongeren met een beperking grote belemmeringen op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimtes. In Suriname wordt er al jaren gesproken over de positie van de mens met een beperking en hoe die te verbeteren, maar een concrete aanpak blijft uit.

Ispeak vraagt zich daarom af wat het beleid is van de regering, ten aanzien van de mens met een beperking. Wat het plan is op het gebied van onder meer onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, openbaar vervoer en sport.

Als organisatie geloven wij dat mensen met een beperking succesvoller zullen zijn, indien de overheid de randvoorwaarden creëert. Dan kunnen zij ook op hbo of universitair niveau afstuderen, zelf werken en hoeven dus niet aangewezen te zijn op een uitkering van de staat, om in eigen levensonderhoud te voorzien. Zij zullen dan juist een bijdrage kunnen leveren aan de inkomsten van de staat door belasting te betalen.

Ispeak stelt daarom het volgende: "Wij moeten als samenleving er voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij"

Suriname laten wij samen de mouwen stropen en aan de slag gaan. Ook mensen met een beperking zijn creatief, getalenteerd en harde werkers. Als samenleving hebben we het vaker gehad over wat er voor de groep van mensen met een beperking gedaan kan worden, maar het wordt tijd dat wij iets verder dan dat punt gaan.

Wat kan deze groep voor het land betekenen wanneer ze alle ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen?
Wij spreken voor hun, omdat ook zij een gevoel van voldoening willen. Ook zij willen iets betekenen voor anderen.
Wij herhalen daarom de volgende quote: Zie mij en niet mijn beperking”!

Ispeak is een jongeren organisatie die voor jongeren spreekt en jongeren laat spreken.

Furnen kofie (voorzitter Ispeak)
profmoved@hotmail.comor iOS

Saturday 30 May
Friday 29 May
Thursday 28 May