Visserijsector en DNA gepikeerd over Chinese trawlers
24 Nov 2018, 00:00
foto
Twee van de trawlers zijn vrijdagmiddag aangemeerd bij een steiger aan de Surinamerivier.


In De Nationale Assemblee (DNA) hebben coalitie- én oppositieleden in heftige bewoordingen opheldering gevraagd van de regering over vijf tot zes nieuwe trawlers uit China die voor de Surinaamse kust zijn waargenomen. Gevreesd wordt dat ondanks het zeer schadelijk is voor de visserijsector, deze trawlers toestemming zullen krijgen op Surinaams territoir te vissen. De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft samen met haar leden in een petitie haar bezorgdheid geuit over de fabrieksschepen. Starnieuws verneemt dat intussen twee van de mega fabrieksschepen zijn aangemeerd bij een steiger aan de Surinamerivier.

De Assembleeleden Ingrid Karta-Bink (PL), Amzad Abdoel (NDP), Mahinder Jogi (VHP) en André Misiekaba (NDP) zijn op deze kwestie ingegaan tijdens de openbare vergadering vrijdag. Karta-Bink merkte op dat de visserijsector in rep en roer is. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen of er vergunningen zijn verstrekt aan de trawlers. Abdoel benadrukte dat eerder uitgebreid over de vergunningen aan trawlers is gedebatteerd in DNA. Er zouden geen nieuwe vergunningen worden gegeven aan trawlers, vanwege nadelen die verbonden zijn aan het vissen met netten. Ook internationaal wordt dit beleid gevoerd. Abdoel wil een overzicht over de trawler-vergunningen die zijn verstrekt door de vorige minister Soeresh Algoe en de huidige bewindsman Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Jogi stond erop dat de regering gelijk duidelijkheid moest geven over de trawlers die zeilende zijn naar Suriname. "Is het waar voorzitter dat een bedrijf in Suriname dat zich opgegeven heeft voor het opzetten van een palmindustrie in oost-Suriname, dat het dat bedrijf is dat de vergunning heeft gekregen voor de trawlers? Laat de regering duidelijkheid geven, want dit kan niet", voerde de politicus aan.

Geen vergunningen verstrekt
Minister Soewarto Moestadja (Arbeid) die de regering vertegenwoordigde, zei een app-bericht gekregen te hebben van zijn collega Soerdjan. Hij laat weten dat de minister van LVV geen enkele vergunning verstrekt heeft. Wat wel is meegedeeld is, dat er wel aanvragen waren en vooruitlopend op de beslissing door de minister, is door de aanvrager gevraagd of hij zich reeds mag voorbereiden daarop. Hierop was het antwoord 'nee'. "Er is geen vergunning verstrekt," stelde Moestadja.

Jogi wil weten wat de aanvrager beweegt om vooruitlopend op de verstrekking van de vergunningen, voorbereidingen te treffen. Abdoel stelde dat indien er geen vergunning is, de vijf nieuwe trawlers illegaal aanwezig zijn. Hij eiste direct optreden van de regering om een onderzoek in te stellen wat de trawlers in de Surinaamse wateren doen.

Misiekaba zei dat hij zo rustig mogelijk zal praten en zijn woorden zorgvuldig kiest. "De regering moet ons niet verder in het moeras sturen ten aanzien van de visserijsector." Hij voerde aan dat er een chaos is in de visserijsector. De Assemblee is meegegaan met minister Soerdjan, nadat hij zijn beleid heeft gepresenteerd. "Laat hij doen wat hij ons heeft beloofd te doen om de zaak te ordenen. Punt."

Geloofwaardigheid regering
Minister Moestadja zal deze kwestie maandag in de Raad van Ministers bespreken. Hij deelt als lid van de regering de bezorgdheid over de visserijsector. Hij stelde dat als de vergunningen niet zijn verstrekt, wat doen de trawlers daar? "Wij moeten ook geloofwaardig blijven als regering".

Van de visserijsector verneemt Starnieuws dat er wel toestemmingsbrieven zijn waardoor de trawlers binnen konden varen. De procedure is dat de boten gekeurd moeten worden door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) na overlegging van de toestemmingsbrief. Na de keuring worden de vergunningen verstrekt. Dat is de procedure die gevolgd wordt bij het verstrekken van de vergunning. Er zijn in het verleden volgens ingewijden meer dan zestig verschillende type toestemmingsbrieven verstrekt.

Petitie
De FSA en haar leden: de Surinaamse Seafood Associatie, het Vissers Collectief en Suriname Industrial Fisheries Cooperative hebben in een petitie aan minister Soerdjan, hun zorgen verwoord. "In de afgelopen tien jaren is het aantal vergunningen, welk uitgegeven is ten behoeve van de bodemtrawlvisserij, uitgegroeid van 15 naar 35. In de afgelopen 4 jaren is door uw voorganger een aantal toestemmingen aan diverse particulieren en bedrijven, vooral uit het buitenland, gegeven waardoor dit aantal nog steeds aan het groeien is. Wij hebben begrepen dat ook u niet in staat bent na te gaan hoeveel van deze toestemmingen in omloop zijn. Er komen ook gevallen voor dat bepaalde mensen hun 'toestemming' ten verkoop aanbieden aan bestaande bedrijven waarvan sommigen zelfs nog wachtende zijn op hun eigen vergunning," staat in de petitie.

"Informatie heeft ons bereikt dat momenteel 6 hektrawlers (fabrieksboten) vanuit China zeilende zijn naar Suriname welke meer dan 50 meter lang zijn en een motorvermogen hebben van meer dan 2000 pk. Op u wordt dringend het beroep gedaan om deze boten vooraf buitengaats te laten checken op de vergunningsvoorwaarden, alvorens toestemming wordt gegeven om naar binnen te varen. Mochten deze niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoen, om hen dan geen vangstvergunningen te verstrekken. Heer minister, deze wildgroei binnen onze sector zal maken dat op korte termijn vanwege overbevissing de totale sector kapot zal gaan," benadrukken de organisaties.
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May