Column: Politieke Borrelpraat #429
07 Oct 2018, 22:36
foto


“Heren, heren, dat was me toch weer eens een lekkere bermvergadering van de PPvB, de Partij Paas van Baars…eh, ik bedoel: Paars van Baas.”
“Ik begon die baka-dyarivergaderingen uit de vorige eeuw, met Jopie Popi en sem Vrolijke Deugd, Hare Lach met Kakereh en Papa Soemie Wajang eerlijk gezegd een beetje te missen.”
“Hadden ze een massameeting op de berm?”
“Nee jonge vriend in ons midden, tegenwoordig heet dat een ‘structurenvergadering’, want de massa komt er niet meer zo massaal.”
“En die overigens sympathieke pastor-jongeman kreeg weer eens niet de wind van voren, niet van achteren, maar van binnen naar buiten.”
“Ja, ik zag hem op een videootje met schorre schreeuwstem zeggen: ‘….een of andere oranje clown…oho, oho, oho....’ Wat bedoelde hij met die oho’s?”
“”Hij bracht de wind van binnen tot rust, want dat gezond verstand van boven liet een rood lampje branden, zo: oho, oho, oho, je bent te ver gegaan.”
“Maar hij had de gillers op z’n hand. Z’n oranje clown had succes bij hen. Hij verwees de oranjeclown zelfs naar het klokje van zeven. Ooow, wat had hij een succes bij het achtergrond schreeuwkoor.”
“Als je maar de simplistische lachers met je opgeblazen holle praat achter je krijgt, oho, oho, oho, dan is het goed. Want dan trek je stemmen, dan trek je massa in de dorpsArena.”
“Klopt! Daar geldt: gebral, geschreeuw, gesnater, geloei, geblaf, gehinnik, geblaas, geraas, gegrol en… en...”
“…rustige Ashwien.”
“Inderdaad. Ik vond zijn boodschap veel beter gebracht. De lijnen van je lot staan net zoals de lijnen in je hand al voor je geboorte vast.”
“Daarom kreeg hij ook een netjes applaus en geen viswijvengegil als beloning.”
“Liever Ashwien als Vice Pee, dan een paarse clown.”
“A tori f’a clown e hati yu, nietwaar brada Kries.”
“Natuurlijk! Zo gaan we niet met elkaar om. En wacht maar: je zal zien met wie Paars zal moeten samenwerken om na 2020 een stabiele regeerbare meerderheid te vormen. Ook dat staat al in de lijnen van het lot aangegeven.”
“Ja, maar waarom wordt er zo hard ingehakt op de uitlating van jouw Oranje-voorzitter dat hij het visumvrij reizen naar West-Europa zal regelen, zeker als hij regeermacht verkrijgt?”
“Wie zei weer: ‘politici zijn net schepen die in de mist zijn verdwaald: hoe harder ze op hun misthoorn blazen, hoe meer ze de weg kwijt zijn.”
“Ha, ha, da’s een goeie. Want uit die opgeblazen berm-reactie blijkt dat jouw oranjevoorzitter stevig hevig gescoord heeft met z’n politieke slimmigheid van dat visumvrij verkeer.”
“Hoezo? Ik begrijp dat niet.”
“Jules, leg onze jonge zuiplapvriend in ons midden, nou ja, hij is intussen ruim over de veertig, even uit hoe de vork in deze steel zit.”
“Luister mijn vriend, je weet dat een groot deel van de Oranje kiezers in de loop der jaren paars is geworden, maar nu door het warrelig economisch belijd-met-lange-ij heftig aan het twijfelen is geslagen en terug begint te druppelen naar oranje.”
“Dat hoefde u me niet uit te leggen, want dat wist ik al.”
“Wel, omdat een groot deel, misschien wel het grootste deel van de mensen die tussen Suriname en Nederland reist van Oranje afkomst is, nee niet van het Huis van Oranje, maar afkomstig is van het etnisch huis van ‘Chaan-hamar-Bhaan-ke-Dhaan, arih maan’, is deze vrij-visum-lokvogel een serieus gevaar voor het bestand aan etnisch oranje stemmen die nu nog paars zijn.”
“Oooh, daarom hoor je vanuit de coalitie nu opeens verklaren dat de regering al meer dan zeven jaren bezig is via Nederland te praten over de afschaffing van de visumplicht met de Europese Unie.”
“Maar je merkt dat ze dat van beide kanten niet met genoegen doen. Deze kant houdt niet van de Hollandse politici, want die respecteren onze huidige Surinaamse machthebbers niet, vandaar dat die nieuwe Hollandse ambassadeur weggejaagd is voordat hij hierheen kwam.”
“Tja, en die inderdaad arrogante bakra-politici die altijd alles beter weten en doen, willen eerst die gehate Bouta en z’n Paarse kliek uit het machtscentrum weggewassen zien.”
“Tja, daarom doen beide politieke toppen niet echt wat aan het versoepelen van het personenverkeer tussen hun beide landen.”
“Inderdaad, ze zitten politiek gewoon kinderachtig te dwingen met elkaar over onze hoofden heen.”
“Maar we worden van onze kant wel blij gemaakt met het visumvrij reizen naar allerlei boenjoe-banja-landen. Jeetje, wat moet ik in Servië, Armenië, Israël, Indonesië enzo gaan doen, los van de enorme kosten om daar te komen en te verblijven?”
“Ondankbare kwibus. Jij wil net als velen alleen maar naar Hooolllaaand gaaaan. Holland maakt jullie gekoloniseerd hoofd nog altijd gek en doet jullie op hol slaan. Als die wielen van dat vliegtuig alleen al de landingsbaan van Schiphol raken, schieten jullie ogen al vol tranen van emotie, jeetje mang.”
“Echt niet! Ik heb mijn oude moeder, kinderen en kleinkinderen en zakenrelaties daar en om de twee tot drie jaar ga ik er heen en kom ik netjes terug. Kan die Ieldriez Beigleweigle of hoe heet die charmante jongedame van ons die toch wel heel goed bezig is op Buitenlandse Zaken, helaas zit ze in de verkeerde boot, niet eerst pleiten voor het geven van een langer visum voor zestig plussers die al zeker twee keren netjes zijn teruggekeerd?”
“Ja, inderdaad, daarvoor is die hele Schengen-bengen-lengen visum-afschaffingsprocedure niet van kracht.”
“Inderdaad! Je vraagt naar verlenging van je bestaande visum. Men vraagt dan gewoon: gaat u weer bij uw broer in Lutjebroek verbijven? Kunt u even aantonen of hij daar nog woont en nog steeds een netjes werk heeft en niet probeert naar Syrië af te reizen om bij IS te gaan vechten? Oké, wel dan verlengen wij uw visum voor vijf jaren. Verlengen kost u dan maar 25 euro.”
“Ja, en ik vind dat gehuil dat we arm zijn en dat we daarom geen visumkosten kunnen betalen maar denigrerend. We zijn neks arm als we bij tienduizenden een ticket van gemiddeld 800 euro kunnen betalen. Alle vluchten in de vakantiemaand zijn vol, zelfs de businessclass. Dus laten we wel ophouden met die goedkope argumenten.”
“Dus je ziet eerder heil in versoepeling dan afschaffing.”
“Ja, in eerste fase. En niet zozeer voor overheidsfunctionarissen en diplomaten, die eten al genoeg van ons belastinggeld, maar voor óns, we the working class senior people, wij de gepensioneerden die ál die jaren ál die rotzooi van ál die graaizuchtige loze-belofte politici in dit land hebben moeten slikken.”
“Hé, rustig mang meester. Jullie wilden dat toch slikken? En jullie hebben dit soort mensen steeds aan de macht geholpen en gehouden door óf als een kip zonder kop te gaan stemmen óf door niet te gaan stemmen?”
“En als ik me niet vergis is het visum voor Nederlanders die naar Suriname wilden komen, op last van het militair regiem na 1980 ingevoerd. En natuurlijk voerde Nederland toen die voor Surinamers naar Nederland in.”
“Maar waarom heeft het militair regiem toen de visumplicht voor Nederlanders ingevoerd?”
“Omdat ze controle wilden krijgen op degenen die hierheen kwamen, of daar geen figuren tussen zaten die van plan waren een tegencoup te organiseren, wat een paar inderdaad hebben gedaan of wilden gaan doen.”
“Maar mijn hemel, dan laat je tienduizenden niet-couplustigen lijden onder dat handjevol coupbelusten? A so den ben frede?”
“Denk aan dat schip in de mist. En die huurlingen en andere tegencoupfiguren kwamen tóch binnen via Frans-Guyana.”
“Maar zie je dat het bij beide politieke opponenten hier te lande gaat om dat afschaffen van dat visum op hun politieke CV te schrijven en te voorkomen dat de tegenpartij het voor zich claimt? Het gaat bij deze politici, paars alsook oranje, in feite niet om óns belang.”
“Klopt, het gaat er bij hun vooral om, om politiek voor zichzelf te scoren. Al blijven wij nog jaren met dit denigrerend visumgedoe zitten, dat kan ze hier en in Den Haag ook, eigenlijk niet zoveel schelen.”
“Mang, geef mij maar m’n vrij van alcoholvisum, de rest kan me gestolen worden. Ze zijn toch maar allemaal een pot droog. Niet voor niets zie je dat in steeds meer landen groepen onder de bevolking de politici gewoon wegfluiten als ze met hun goedkope beloften komen.”
“Jammer dat velen van ons zich door dat opjutgepraat laten meesleuren. Wanneer gaan hun ogen open?”
“Wanneer ze weer eens een keer goed verkeerd hebben gestemd of thuis zijn blijven mokken.”
“En na de verkiezingen via de media weer vijf jaren gaan klagen en schelden.”
“Proost op het opengaan van de ogen!”
“Yaaah.”

Rappa

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July