Pollack-Beighle sprak met Blok over visumafschaffing
06 Oct 2018, 18:41
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken.


Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft, in de marge van de 73e vergadering van de Verenigde Naties, een ontmoeting gehad met haar Nederlandse ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Aan de orde is onder meer geweest de visumafschaffing voor Surinamers in het Schengengebied. Dit is reeds tijdens de dialoog met de Europese Unie (EU) van 15 maart 2018 te Paramaribo ter tafel gekomen. Blok heeft aangegeven dit voorstel verder voor te leggen aan de EU-commissie en hierop terug te zullen komen.

De regering heeft in haar beleid rond het diversifiëren van haar economie, de focus gelegd op het bevorderen c.q. versoepelen van het personenverkeer van en naar Suriname. Bij de uitvoering van dit beleid is rekening gehouden met de herkomstlanden en andere bevriende naties. Dit beleid heeft reeds geresulteerd in een toegenomen personenverkeer met landen zoals, Argentinië, Brazilië, Ecuador, Denemarken, Indonesië, Israël, Japan, de Nederlandse Antillen, Peru, Servië, Zuid-Korea, Zweden en de Caricom-lidstaten. Overeenkomsten met Rusland en Marokko zijn inmiddels aangegaan. Dit meldt Buitenlandse Zaken in een bericht via het Nationaal Informatie Instituut.

Het visumbeleid zal zich in de nabije toekomst ook richten op de algehele afschaffing van de algemene visumplicht voor burgers van herkomstlanden met name Indonesië, China, India en landen op het Afrikaans continent. De in 2011 geïntroduceerde toeristenkaart is thans geldig voor het toeristenverkeer met 51 landen en levert een wezenlijke bijdrage aan de gestadige toeristenstroom naar Suriname.

In 2014 werd de Wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien, afgekondigd. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat personen, die geboren zijn in Suriname en nu een andere nationaliteit bezitten of die zijn geboren uit Surinaamse ouder(s), in aanmerking kunnen komen voor een PSA-document of kaart. Intussen hebben meer dan 8000 Surinamers in diaspora gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Advertenties