Kwestie Blok afgehandeld; geldzending prioriteit
13 Sep 2018, 17:28
foto


Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt met de nota die vorige week is ontvangen van de Nederlandse minister Stef Blok en het bezoek van een speciale afgezant van de minister, deze zaak als afgehandeld. Suriname gaat over tot de orde van de dag met als belangrijke aangelegenheid het vrijgeven van de vastgehouden geldzending van de Centrale Bank van Suriname. Deze aangelegenheid zal de hoogste prioriteit behouden bij elke eventuele toekomstige bespreking met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

Suriname heeft via diplomatieke kanalen actie ondernomen om de gewraakte uitspraken van de Nederlandse minister Blok, ongedaan te maken. Hierover zijn verschillende diplomatieke nota’s uitgewisseld, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

In de Tweede Kamer is op 5 september een debat over de uitspraken van Blok gehouden. Suriname kreeg op 6 september een diplomatieke nota van de minister. Woensdag is een speciale gezant van de Nederlandse minister op bezoek geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname. Het verzoek van Suriname tot intrekking van de gedane uitspraken en het aanbieden van verontschuldigingen aan de Surinaamse bevolking in Suriname en aan de diaspora is gehonoreerd. De Surinaamse regering beschouwt de zaak als afgehandeld.
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May