Bouva: DNA werkt aan aanpassing beloningssysteem
09 Sep 2018, 10:29
foto
Melvin Bouva, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee.


De Nationale Assemblee (DNA) heeft op de laatst gehouden huishoudelijke vergadering besloten het beloningssysteem van politici en hoogwaardigheidsbekleders integraal te evalueren en aan te passen. "Hiermee is antwoord gegeven op het misnoegen vanuit delen van de samenleving maar ook op de noodzaak om het bestaande systeem - welke destijds door de Nieuw Front regering werd ingesteld - aan te pakken," zegt waarnemend voorzitter van DNA, Melvin Bouva, in gesprek met Starnieuws. Hij vindt bepaalde uitlatingen die gedaan worden door sommige DNA-leden, die onderdeel zijn van het besluit, misleidend.

Een commissie in DNA is belast om op basis van een grondige evaluatie en afstemming met de uitvoerende en rechtelijke macht een wetsvoorstel voor te bereiden. Ook komt er een initiatiefwet voor een solidariteitsheffing voor functionarissen die boven een bepaald bedrag verdienen. Dit is een bijzondere bijdrage aan de staatskas dat via een fonds terug zal moeten vloeien naar de gemeenschap. "Daarnaast is DNA ook vastbesloten te werken aan een oplossing in de onterechte dubbele salarissen die leden van het college toucheren. Dit besluit is een belangrijke voortzetting van het traject dat DNA, als sinds de vorige periode in 2015, heeft uitgezet om verder ordening te brengen in de voorzieningen voor leden van het orgaan," deelt Bouva mee.

Vanaf april 2015 heeft DNA bij wet bepaald om 10% van de schadeloosstelling in te leveren als pensioen bijdrage (welke nooit eerder werd betaald) en is de pensioenregeling zodanig geregeld dat leden pas op hun 55e recht hebben pensioen in plaats van onmiddellijk na hun tweede periode in het college. Deze voorzieningen hebben behoorlijke besparingen opgeleverd voor de staatskas, meent Bouva.

Misleiding en stemmingmakerij
"Hoewel alle leden het recht hebben van initiatief, is het misleidend als fracties die onderdeel zijn van het besluit dat genomen is, kennelijk vanuit partijpolitieke motieven, publiekelijk pretenderen dat zij vanuit een nulpunt een dergelijk initiatief nemen. Opvallend is vooral dat sommige leden en gewezen leden die juist bedoelde koppeling en allerhande voorzieningen tot stand hebben helpen brengen en houden nu met een glad gestreken gezicht het hardst schreeuwen, terwijl ze onvoorwaardelijk profiteren van het bestaande systeem, van pensioen tot medische voorzieningen, zonder daarvan afstand te doen. Diverse fracties in DNA zijn nimmer verder gekomen dan een simpele persverklaring," merkt de waarnemend voorzitter op.

Bouva vindt de acties niet slechts misleidend, maar ook onbetrouwbaar en erg nalatig. Hij benadrukt dat onder de huidige leiding DNA unaniem, al ruim vóór alle andere initiatieven, een concrete planning heeft uitgezet en hiervoor een commissie waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, heeft belast om de financiële voorzieningen van hoogwaardigheidsbekleders te evalueren en aan te passen. Deze commissie heeft in eerste instantie maximaal twee maanden voor het volvoeren van haar taak waarna het parlement hierover een besluit neemt. "Elke andere afwijkende actie is bedoeld als politieke stemmingmakerij is overbodig en valt derhalve te verwaarlozen."

Ad hoc maatregel
Op de vraag hoe Bouva de mededeling van president Desi Bouterse ziet om de verhogingen voor leden van de regering te bevriezen, antwoordt Bouva dat de intenties van de president enigszins goed aansluiten op het voorstel van DNA voor een evaluatie en integrale aanpak van salarissen van hoge ambtenaren maar ook bestuurders van parastatalen. "Ook het feit dat de wet geldelijke voorzieningen voor leden van de rechtelijke macht nu in behandeling is in het parlement, biedt een goede kans om vanuit alle drie machten zaken goed te regelen. Het voorstel tot bevriezing is echter een ad hoc maatregel en moet juridisch technisch wel mogelijk worden gemaakt, gezien de voorzieningen bij wet geregeld zijn," stelt de waarnemend voorzitter.

Het ligt in de bedoeling dat de verhoogde salarissen eind van deze maand zullen worden uitbetaald. De Assembleecommissie heeft twee maanden de tijd om de wetswijziging voor te bereiden. Hierop zegt Bouva dat vanuit DNA gekozen is om de wet grondig aan te passen en eventuele verschillen met de nieuwe regeling te compenseren.