Nationaal profiel chemisch afval op komst
07 Mar 2011, 22:00
foto
Anuradhada Khoen Khoen, beleidsmedewerker op het ministerie van ATM: "Het is triest gesteld met chemisch afval in Suriname".


Het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft vergevorderde stappen gezet voor een nieuwe structuur om chemische stoffen en chemisch afval die in Suriname voorkomen te lokaliseren. Ook de verwerking en aanpak van chemisch afval zijn terugte vinden in de nieuwe structuur.

Vandaag is het voorbereidend rapport voor dit profiel gepresenteerd aan de verschillende ministeries en andere maatschappelijke groepen die zich bezig houden met chemisch materiaal. Dat gebeurde tijdens een speciale workshop. Consultants hebben onderzoek gedaan naar onder meer de voorkomende chemicaliën, de instanties die zich er mee bezig houden, de verwerking, import en exporten. Ook de betreffende wetgeving met betrekking tot het beheer van chemische producten en afval is opgenomen in het rapport.

Volgens het ministerie komt het nieuwe profiel op het juiste moment. De presentatie van het rapport volgt kort nadat in februari de Nationale Assemblee goedkeuring heeft gegeven aan de regering om Suriname twee belangrijke internationale verdragen te laten ondertekenen. Die zijn gesloten in Basel en Stockholm en hebben alles te maken met chemicaliën en verwerking van chemisch afval. Op basis van deze twee verdragen kan verder gewerkt worden aan het lokaliseren, opslaan en verwerken van chemische stoffen en afvalmaterialen die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Volgens Anuradhada Khoen Khoen, beleidsmedewerker op het ministerie, is het enorm triest gesteld met vrijwel alle aspecten van chemisch materiaal en afval in Suriname. Van import, productie tot opslag en verwerking. “Als we alleen al kijken naar de algemene vuilstortplaats Ornamibo. Daar worden naast huisvuil waarvoor het is bestemd, ook alle soorten schadelijk chemisch afval gedumpt. Dat is erg triest”, zegt zij. Volgens deskundigen is de oorzaak van deze stortingen dat niet precies duidelijk is waar verschillende soorten afval naar toe moeten. Daarom wordt alles op één hoop gedumpt.

Assembleelid André Misiekaba, voorzitter van de vaste commissie van ATM, zegt dat de Nationale Assemblee de gepresenteerde informatie zal gebruiken in haar beraadslagingen. Volgens Misiekaba is het parlement serieus van plan om het probleem van het chemisch afval via de regering grondig aan te pakken.

Het nationaal chemisch profiel moet de beleidsmakers een handvat geven om chemisch afval in alle facetten te monitoren. Consultant Chiquita Resomardono heeft tijdens de workshop een overall beeld geschetst van chemische producten en afval vanaf de import. Volgens Resomardono ontbreekt het in Suriname aan coördinatie, infrastructuur, deskundigheid, financiën en bewustwording over het omgaan met chemisch afval.

Haar collega Nancy del Prado wees op de bestaande, gebrekkige nationale wetgeving. De toetreding tot de verdragen van Bazel en Stockholm vormen volgens Del Prado weliswaar een stap vooruit, maar er moet ook gewerkt worden aan de eigen nationale wetgeving. Die zou zich voornamelijk moeten richten op de lokale gebruikers van chemische producten en op de verwerking van chemisch afval.

Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June