Actie radiologen niet opgeschort; wordt mogelijk verscherpt met SZF
22 May 2018, 22:35
foto


Er worden nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco tenzij ze zelf betalen. De actie wordt mogelijk per 1 juni uitgebreid met verzekerden van het Staatsziekenfonds (SZF). Dit delen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis, 's Lands Hospitaal, Mungra Medisch Centrum, Radiologiekliniek Halfhide & Hofwijk, Bisesa, MediLab en MRI Centrum.

In tegenstelling tot berichten in de media worden nog steeds geen radiologische diensten verleend aan verzekerden van de particuliere verzekeringsmaatschappijen. Deze actie, die sedert 11 mei van kracht is in de ziekenhuizen en radiologie klinieken, gaat onverkort verder. Er is namelijk nog geen aanpassing van de achterhaalde radiologie tarieven van 2012. Op 18 mei heeft een bespreking plaatsgevonden op het Kabinet van de Vicepresident. Daarbij is aangegeven dat de regering op zoek zal gaan naar een oplossing voor de achterhaalde tarieven van de radiologische zorg. Echter zijn er geen concrete afspraken hierover gemaakt noch zijn er nadere berichten hieromtrent ontvangen van de regering, zeggen de instellingen.

Integendeel bestaat de mogelijkheid dat dit actiemodel ingaande 1 juni 2018 ook voor verzekerden van het SZF zal gelden. De radiologieklinieken hebben op 21 mei een op zich vruchtbare bespreking gehad met de leiding van het SZF. Hierbij is vastgesteld dat een aanpassing van de radiologische tarieven met gemiddeld 111% reëel is. Het SZF zit echter met een financieringsvraagstuk om de radiologie tariefaanpassingen te implementeren. De radiologie klinieken hebben het SZF tot en met 31 mei de ruimte geboden om met zijn principalen af te stemmen om met een gepaste oplossing te komen. Partijen hebben afgesproken om op 29 mei weer bijeen te komen, waarbij duidelijkheid moet komen over de aanpassing van de radiologie tarieven van het SZF per 1 juni 2018. Mochten partijen er niet uit komen dan zal het actiemodel van opschorting van de dienstverlening ook voor SZF verzekerden gelden.

De ziekenhuizen en radiologie klinieken hopen van harte dat het niet zo ver hoeft te komen en kijken reikhalzend uit naar een spoedige oplossing vanuit de zijde van de regering, Survam en/of het SZF. Benadrukt wordt dat in noodgevallen de acute zorg aan patiënten door de ziekenhuizen en radiologie klinieken gewaarborgd blijft.

Bericht NII
Eerder heeft het Nationaal Informatie Instituut gemeld dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, na een onderhoud met onder andere de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) en de radiologen afgesproken heeft, dat de voorgenomen premieverhogingen van de basis zorgverzekering (BZV) niet per direct ingaan. De dienstverlening van de radiologen vindt plaats zonder bijbetaling door de patiënt. Afgesproken is dat partijen gaan werken aan een voorstel voor premie- en tariefsverhoging. Dit voorstel moet binnen een maand rond zijn en ter goedkeuring worden aangeboden aan de Zorgraad. Ondertussen zal door de regering worden gezocht naar een tijdelijke tegemoetkoming voor de radiologen. Hiermee hopen partijen dat de onrust en onzekerheid in de samenleving zal zijn weggenomen.