Het pakkettensysteem
26 Oct 2017, 18:50
foto


Ik wil enkele critici erop attenderen, dat het verstrekken van voedselpakketten niet iets is van nu. Het systeem dateert sinds de tijd van NPS- leider, Johan Adolf Pengel (alias Jopie Pengel), in de jaren 1960. Hij hield het volk zoet door levensmiddelen te verstrekken. Zijn leuze was: Tai hori, libie dé en, wees gerust, alles komt terecht!

In plaats van ontwikkeling te brengen in het land en de infrastructuur in orde te maken, hield hij het volk zoet met pakketten. Nog frappanter is het, dat hij als premier, de portefeuille had over maar liefst drie ministeries, te weten van Algemene Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken. Tijdens zijn regeerperiode werden slechts het 5 en 10 jaren plan opgesteld. Wat daarvan is gerealiseerd, weet Joost alleen!

Zijn politieke vriend, die hem in Saramacca heeft geïntroduceerd en zijn eigen gekozen kandidaat had opgeofferd, heeft ook niet veel gedaan voor zijn achterban. Als geboren en getogen Nickeriaan kon hij de Coppenamebrug hebben gerealiseerd. Hij heeft de door de Nederlandse regering geschonken brug laten liggen, terwijl de opslagkosten werden betaald. Die brug is ten slotte geschonken aan Bangladesh. Dankzij ex-president Jules Wijdenbosch zijn de beide bruggen een feit!

Als Mahinder Jogi stelt, dat de vicepresident (Ashwin Adhin) bezig is met partijpropaganda in mandirs, dan wil ik hem op enkele feiten attenderen.
In de jaren 70 heeft de VHP tijdens minister Ramkisoor van D&D (Districtsbestuur en Decentralisatie) ook heel veel spullen, zoals zinkplaten, gereedschappen en drank geschonken aan de Marron- gemeenschap. Het doel hiervan was om de mensen in het binnenland te houden, dus urbanisatie voorkomen. Wat heeft de goeroe van Jogi voor zijn achterban gerealiseerd: Santo Boma en Jarikaba om de landbouw uit t oefenen.

Jogi heeft wel gelijk dat malafide handelaren overfactureren! Ook Paul Somohardjo heeft als ex-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) pakketten verdeeld. Onder welke noemer viel dit en met welke middelen is dit geschied? Als hij tijdens de Ramadan (vastenperiode) ook pakketten verdeelt, dan zwijgen we in alle talen.

Zijn we vergeten, dat na de overgangsregering (1987) het Front ook voedselpakketten en vlees heeft verstrekt aan het Jungle Commando en de Tukajanas? Onder supervisie van ex-minister Willy Soemita (Sozavo) was er sprake van ‘het Sociaal Vangnet’. We kennen ook de periode waar er sprake was van de consumentenkaart, hiermee kon je een voedselpakket kopen.

Velen zijn misschien de tijd van het CIS (Centraal Inkoop Bureau Suriname) vergeten. In de jaren 70 heerste er een enorme schaarste aan eerste levensbehoeften. De toenmalige regering NPK I, de Nationale Partij Kombinatie (NPS, PSV, KTPI en PNR) had dit orgaan in het leven geroepen. In ellenlange rijen moesten mensen uren staan om aan levensmiddelen te komen.

De toenmalige minister van Economische Zaken en voorzitter van de PNR, Mr. Eddy Bruma introduceerde CIS-rijst. Hierdoor is de kleine- en middenstandslandbouw kapotgegaan. De boeren, voornamelijk Hindostanen en Javanen, die aan rijstbouw deden, hebben hun percelen laten verkavelen en zodoende is de rijstbouw in bepaalde districten kapotgegaan!

Wat zie we tegenwoordig?
De winkels zijn vol met alles, terwijl er een schaarste is aan financiële middelen.
De inflatie en armoede nemen toe. Het is de hoogste tijd, dat de regering haar beleid drastisch ombuigt.

Terwijl het gras groeit, sterft het paard!

Roy Harpal
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October