Effect uitstel BTW op begroting nog niet duidelijk
20 Oct 2017, 00:01
foto


De begroting die de regering op 29 september aan De Nationale Assemblee ingediend heeft, zal zonder meer aangepast moeten worden. De inkomsten van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), die op 1 januari ingevoerd zou worden, zijn begroot op ruim SRD 394 miljoen. Minister Gillmore Hoefdraad heeft intussen aangegeven dat de invoering op 1 januari 2018 niet haalbaar is. De BTW wordt later in het jaar geïntroduceerd.

Minister Hoefdraad om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat begrotingen tijdens de behandeling altijd aangepast worden. Hij kan nog niet aangeven wat het effect van de verschuiving zal zijn. Dit moet nog worden berekend, want het totaal aan inkomsten van de BTW is niet door 12 maanden gedeeld.

Met de invoering van de BTW komt er volgens Financiën een vereenvoudiging en betere controle van het indirecte belastingsysteem. Daarnaast zal de heffing over de toegevoegde waarde verspreid over de verschillende schakels van het productie- en distributieproces plaatsvinden, in plaats van een eenmalige heffing. Doordat er meerdere momenten zijn waarop de belasting wordt geïnd, leidt dit tot een verbetering van het proces van de inning, meent het ministerie. "Wat aan inkomsten wordt gederfd in één schakel wordt uiteindelijk in een volgende schakel geïnd. Het systeem zal een verbetering van de indirecte belastingadministratie opleveren en is veel transparanter."

Hoefdraad heeft in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aangegeven dat er een uitgebreide voorlichtingscampagne komt om de gemeenschap uit te leggen wat BTW inhoudt. Zaken worden momenteel goed voorbereid, zegt de bewindsman. De invoering van BTW zal samengaan met de aanpassing van een aantal andere wetten. Hij verzekert wel dat deze belastingvorm het komende jaar een feit is.
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April