Valies: RKBO teruggekomen op zijn schreden
11 Sep 2017, 13:26
foto
Vakbondsleider Wilgo Valies.


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vindt dat het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname (RKBO), teruggekomen is op zijn schreden. In het Handboek verstrekt aan leerkrachten staat duidelijk dat de werktijden van 7.00 tot 15.00 uur zijn. Hij is blij dat Het RKBO ingezien heeft dat zonder de werkers te consulteren geen werktijden veranderd kunnen worden, zegt Valies aan Starnieuws.

De BvL en ALS hebben voor 22 september een onderhoud met het bestuur van de stichting over deze kwestie. Het RKBO stelt dat leerkrachten buiten het lesrooster om lessen voorbereiden en andere taken uitvoeren. Valies vindt dat dit een open deur intrappen is. Sinds jaar en dag doen leerkrachten dit. De voorbereiding, correctiewerk en diverse andere taken gebeuren na schooltijd.

Valies merkt op dat in plaats van leerkrachten te koesteren, ze van alle kanten onder druk worden gezet. Op alle mogelijke manieren, zelfs met koloniale regelingen, wordt geprobeerd leerkrachten het leven zuur te maken. De BvL en ALS blijven alert en zullen de zaak op de voet volgen. "Wij blijven op onze hoede", stelt Valies. Hij zegt dat leerkrachten niet van plan zijn nog meer in te leveren.
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September