RKBO: Lestijden niet veranderd; niet tot 15.00 uur op school
10 Sep 2017, 20:16
foto


Leerkrachten werkzaam bij de stichting Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname (RKBO) hoeven niet twee uur langer, dus tot 15.00 uur op school te blijven. In een verklaring zegt RKBO dat de lestijden niet zijn gewijzigd. Van de leerkrachten wordt wel verwacht dat zij zelf tijd inruimen voor lesvoorbereidingen en andersoortige taken.

De verklaring van het RKBO luidt als volgt:
"Het RKBO heeft de ambitie om kwaliteitsvol onderwijs en een levensbeschouwelijke vorming aan te bieden aan leerlingen die ingeschreven zijn op de RKBO-scholen. De leerkrachten vervullen een sleutelrol in het proces van educatie. Het is van het grootste belang dat er systematisch geïnvesteerd wordt in upgrading van leerkrachten maar de randvoorwaarden om goed onderwijs te geven moeten daadwerkelijk aanwezig zijn.

Interactie
Het RKBO heeft een groot personeelsbestand van bijkans 2200 medewerkers die in alle districten actief zijn. De ondersteunende afdelingen van het RKBO zoals het secretariaat van de directie, de afdeling Onderwijs, Human resources, Facilitaire zaken, Financiële afdeling dragen bij tot realisatie van deze randvoorwaarden en er zal goed onderling overleg moeten plaatsvinden.
In verband hiermede is er een ’Handboek 2017-2018’ samengesteld waarin de relevante regels, richtlijnen, procedures zijn beschreven.

In de paragraaf Human Resources is opgenomen dat (volgens het MinOWC Huishoudelijk Reglement) de leerkracht minimaal 25 klokuren per week lessen dient te verzorgen. In de praktijk blijkt dat leerkrachten een aanzienlijk aantal uren besteden aan lesvoorbereiding, nakijken van repetities of opdrachten. Bovendien behoren zij ook individuele leerlingen te begeleiden, ouders te spreken en beschikbaar te zijn voor overleg met schoolmanagers. De taakopvatting is dus heel ruim en de verantwoordelijkheden zijn zo groot dat de leerkracht de reglementaire 25 uren ruim overschrijdt. Indien zulks in kaart gebracht wordt, komen de werkzaamheden die buiten de lestijden vallen op een gemiddelde van 2 uren per dag.

Lestijden zijn niet veranderd
Het valt te betreuren dat deze exercitie opgenomen is in het handboek waarbij de indruk is gewekt dat leerkrachten 2 uur langer op school moeten blijven en dat de werktijd zou eindigen om 15.00 uur. Met nadruk wordt erop gewezen dat de lestijden ongewijzigd blijven. Van de leerkracht wordt wel verwacht dat hij/zij zelf tijd inruimt voor lesvoorbereidingen en andersoortige taken. Het onderwijzend personeel is de spil van de organisatie waarbij de leerling centraal staat. Het RKBO streeft ernaar om in goed overleg met MinOWC zorg te dragen voor de randvoorwaarden om de werkzaamheden naar behoren te vervullen."
Advertenties

Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September