Hooghart wil optreden tegen misstanden gronduitgifte
05 Sep 2017, 06:37
foto
CLO-voorzitter Ronald Hooghart


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), wil een einde aan misstanden met percelen. Hij heeft een brief geschreven aan minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) waar hij concrete gevallen aanhaalt van zaken die niet correct zijn verlopen.

"Het is publiek geheim dat burgers een verzoek voor een perceel of zo indienen volgens de normale regelingen; echter blijkt dat bedoeld perceel plotseling naar een latere aanvrager gaat. Ter uwer informatie geef ik hierbij aan dat zelfs directeuren en ministers zich vergalopperen door deze aanvragen te verdonkeremanen en het perceel naderhand naar zich toe te trekken. In 2003/2005 kennen we zo een geval waarbij de onderdirecteur Grondzaken, een perceel groot 8 hectare heeft afgepakt van een ander en naderhand verkaveld. Thans worden de kavels voor Euro 20.000,- per m2 verkocht," zegt Hooghart in zijn brief.

Landmeters maken volgens de vakbondsleider eveneens misbruik maken van informatie aan hen verstrekt door deze verder te verkopen aan derden waardoor ook deze een aanvraag kunnen indienen. Hooghart voert aan dat verdeling van percelen door families én aankoop van percelen jaren op RGB blijven liggen waardoor derden op de aangekochte percelen woningen opzetten of andere
handelingen plegen, met alle gevolgen van dien.

Familieboedels worden onderhands verkocht met behulp van notarissen en anderen met de bekende gevolgen. Als voorbeeld noemt Hooghart de oneigenlijke handelingen gepleegd binnen de boedelkwestie Van Engelbuiten. De CLO-voorzitter hoopt dat een eind komt aan deze praktijken.
Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September