Overheidsinformatie voortaan centraal via NII
30 May 2017, 17:04
foto


Alle voorlichtingsafdelingen van ministeries, zullen vanuit hun respectievelijke vakministerie opereren om daarna gecentraliseerd de informatie via het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan belanghebbenden door te spelen. Deze werkwijze is onderdeel van het strategisch plan van het NII. Het NII zal door televisie- en radioproducties het beleid van de overheid vertalen naar de gemeenschap, zegt de organisatie in een persbericht.

NII-directeur Clifton Limburg zegt in het bericht dat het om een nieuwe, lerende organisatie gaat. Overheidsvoorlichters, vertegenwoordigers van de staatsmedia en mediadeskundigen hebben met het Kennis Expertise Centrum (KES) als facilitator, in twee werksessies de visie, missie en de strategische doelen van het NII besproken.

Het is belangrijk dat alle actoren het eens zijn over de doelen en hoe deze samen bereikt kunnen worden. Het traject dat nu gestart is met de voorlichters, zal overheids- en regeringsinformatie vanuit verschillende invalshoeken aanbieden.

De Nationale Voorlichtingsdienst zal opgaan in dit nieuwe instituut.
Het NII zal als centraal orgaan van de overheid belast met het richting geven, coördineren en communiceren van de overheidsinformatie, naast de televisie- en radioproducties, ook social media producties maken over relevante onderwerpen.

Met lezingen en seminars is er in het beleid van het instituut ook een rol weggelegd voor de doelgroepen die van gedachten wensen te wisselen over maatschappelijke onderwerpen, geeft het NII aan.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May