Dodson wil publieke correctie van WWF
22 Feb 2017, 00:00
foto
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil niet ingaan op toenaderingen van het Wereldnatuurfonds (WWF) Guiananas voordat publiekelijk diverse onwaarheden worden gecorrigeerd. De bewindsman toont aan dat wel degelijk gehandeld is na adviezen van WWF om op beperkte schaal zandafgravingen toe te staan te Braamspunt. Nu heeft WWF een mediastop aangekondigd rond Braamspunt, omdat de organisatie zich ook gestoord heeft aan een publicatie waarin Dodson verweten wordt de samenleving misleid te hebben.

"Ik wil niet ingaan op uitnodigingen om zaken binnenskamers uit te praten, terwijl er publiekelijk, nationaal en internationaal zaken verdraaid zijn," zegt Dodson in gesprek met Starnieuws. Hij benadrukt steeds rekening gehouden te hebben met milieu-aspecten. Er is samengewerkt met WWF om studies te kunnen verrichten. "Wie heeft eerder gedurfd om zandafgravingen stop te zetten," stelt de minister. "Ik heb waarheidsgetrouw aangegeven dat wij op basis van adviezen van WWF hebben gehandeld. Nu wordt er gedaan alsof ik leugens vertel. WWF doet zelfs mee met acties van milieuactivisten en maakt Suriname ook internationaal zwart. Achteraf wil de vertegenwoordiger van WWF in Suriname, Laurens Gomes, met mij praten en de zaak rond Braamspunt bespreken. Ik vind dit hypocriet. Ik laat mij de les niet lezen door WWF," zegt de minister.

Gomes heeft op 12 januari een gesprek gehad met NH over schelpafgravingen in de jonge kustvlakte. Aangegeven is dat onder strikte voorwaarden schelpafgravingen wel mogelijk zijn. "Naar aanleiding van dit gesprek delen wij hier ons advies voor de ontwikkeling van de strikte voorwaarden voor eventuele ontheffing voor het mijnen van schelpzandafzettingen, conform afspraken die wij in persoon hierover gemaakt hebben. Wij hebben er van onze zijde voor gekozen om dit niet teveel een officieel karakter te geven, omdat we willen voorkomen dat dit advies door derde partijen gezien zou kunnen worden als het geven van legitimiteit aan bepaalde activiteiten of anderzijds tot onjuiste conclusies zou kunnen leiden over de adviserende rol van WWF Guianas," citeert de minister uit een e-mail van Gomes.

De minister zegt in De Nationale Assemblee de juiste informatie te hebben gegeven over de toestemming die vier concessionarissen hebben gekregen. De adviezen van WWF zijn gebruikt. Er is veel ophef gemaakt door WWF en andere milieu-organisaties. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft besloten dat een delegatie van de volksvertegenwoordigers zelf een kijkje zal nemen te Braamspunt. Er komt tegenstrijdige informatie binnen.

"Nu er zoveel kwaad geschied is, waarbij ik uitgemaakt ben dat ik het volk misleid hebt, wil men met mij komen praten. Mijn eis is dat er eerst een publiekelijke verontschuldiging komt van WWF, dan kunnen wij verder praten. Ik ga geen dingen accepteren die absoluut niet waar zijn," voert de bewindsman aan.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July