Roep om direct te stoppen met zandafgraving Braamspunt
16 Feb 2017, 16:45
foto
Zandafgravingen te Braamspunt zijn gisteren weer begonnen. Dit met toestemming van de regering.


WWF, CI Suriname, Green Heritage Fund Suriname en de SHATA maken zich ernstig zorgen over het feit dat de regering wederom toestemming heeft verleend om te Braamspunt zand af te graven. Braamspunt is sinds een paar jaar een belangrijk neststrand voor zeeschildpadden geworden en is een toeristisch trekpleister. Daarnaast is Braamspunt belangrijk als kustverdediging van Paramaribo Noord en dient het als een natuurlijke golfbreker. De organisaties vragen om de schelpafgravingen direct te stoppen.

Verschillende Surinaamse natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers pleiten al jaren voor het stopzetten van zandafgravingen te Braamspunt. Vanwege de nadelige effecten op de biodiversiteit, de kustbescherming en de gevolgen voor de toerismesector uiten wij ons misnoegen en roepen op tot dialoog over het terugdraaien van dit besluit.

WWF staat achter advies
WWF Guianas ondersteunt al sinds 1969 actief de zeeschildpadbescherming in Suriname en is ontsteld dat de ontheffing precies samenvalt met het zeeschildpadden legseizoen. Behalve stropen van eieren is ook het verlies van neststranden een bedreiging van onze zeeschildpadden. In 2015 heeft WWF Guianas op verzoek van het ministerie NH het initiatief genomen tot een gedegen onderzoek met als advies zandafgravingen langs de gehele kust stop te zetten. Als gevolg van de stopzetting hebben we een verminderde erosie gezien van het strand en gaven de garnalenvissers aan meer garnalen te vangen.

Onderzoek naar de functie en kwetsbaarheid van de Surinaamse zandstranden heeft uitgewezen dat het strand van Braamspunt een aantal vitale functies vervult waaronder kustbescherming van Noord Paramaribo. WWF Guianas staat nog steeds achter het advies om zandafgravingen stop te zetten, ook wat betreft het westelijke deel van Braamspunt. Dit advies is tijdens verschillende presentaties met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gedeeld, en ook met de ministerraad en met de vaste commissie NH van De Nationale Assemblee.

Negatief effect
Volgens Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname is de ondoordachtheid van deze actie choquerend. “Dat de afgravingen zeer negatief effect hebben op onze kust is voor ons overduidelijk.
Onlangs zijn onze waarnemingen ook wetenschappelijk bevestigd na onderzoek van prof. Edward Anthony in het rapport van WWF Guianas. Er worden niet alleen fatale slagen uitgedeeld aan onze eigen kustbescherming, het gebeurt ook nog eens midden in het legseizoen van de zeeschildpadden, waarmee de diersoort en de daaraan gerelateerde duurzame toeristische activiteiten ernstig gevaar lopen”, aldus Pool.

Namens de toerismesector laat SHATA weten dat zij het van belang vindt, dat bij besluitvorming ook de effecten op de sectoren worden mee gewogen. Zeeschildpadden spotten is een van onze grootste toeristen trekpleisters in Suriname. Jaarlijks trekken groepen toeristen erop uit om de zeeschildpadden te bezichtigen langs onze kust. De regering ziet de toerismesector als prioriteit voor economische ontwikkeling, maar ze ontneemt met deze actie de mogelijkheid voor de toerismesector om een bijdrage te leveren aan onze economie.

Dreiging zeespiegelstijging
Ook de directeur van CI Suriname John Goedschalk maakt zich zorgen: “De regering van Suriname moet er alles aan doen om Paramaribo en haar bewoners te beschermen tegen de dreiging van zeespiegelstijging. Het verzwakken van Braamspunt zal juist leiden tot het blootstellen van Paramaribo aan sterkere golfslag vanuit de Atlantische oceaan. Het is een duidelijk voorbeeld van roofbouw op onze natuur die een kleine groep mensen ten goede komt, maar waarvan de rekening aan het gehele volk en ons nageslacht zal worden gepresenteerd. Kijk naar wat er bij Weg naar Zee is gebeurd en laten we daar alsjeblieft van leren. CI Suriname is dan ook tegen deze zandafgravingen bij Braamspunt en we zullen samen met onze partners proberen de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen daar ook van te overtuigen.”

Stoppen
De organisaties verzoeken het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met klem om de afgravingen te Braamspunt per direct stop te zetten, gelet op de volgende punten:

1) Geen afgraving indien de schelpafzetting tot het nest of leefgebied behoort van wettelijk beschermde en/of bedreigde diersoorten.
2) Geen afgraving tijdens het nestseizoen van de zeeschildpadden. Het nestseizoen is reeds begonnen en duurt t/m juli, maar de nesten met jongen zeeschildpadden komen nog t/m september uit.
3) Geen afgraving vanwege het feit dat de schelpafzetting een directe kust-verdedigende functie heeft. Braamspunt is belangrijk als kustverdediging van Paramaribo Noord aangezien het een natuurlijke golfbreker is.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July