Oud-minister Hildenberg ontkent overschrijding leningenplafond
30 Nov 2010, 15:50
foto


Oud-minister Humphrey Hildenberg van Financiën ontkent categorisch op enigerlei wijze het krediet- of leningenplafond van de overheid te hebben overschreden. Vicepresident Robert Ameerali sprak vanmorgen het vermoeden uit dat Hildenberg zich hieraan schuldig zou hebben gemaakt. Dat is een strafbaar feit.

Hildenberg zegt dat er onder de vorige regering een dispuut bestond tussen enerzijds de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën en anderzijds het Bureau voor de Staatsschuld.
Het Bureau voor de Staatsschuld heeft alle toezeggingen van leningen door de regering-Venetiaan opgenomen als zijnde een schuld. Hierdoor lijkt het volgens Hildenberg alsof de vorige regering haar kredietlimiet heeft overschreden.
Dat dispuut zou besproken worden, toen de regering Bouterse/Ameerali kwam aanzitten. Ongelukkigerwijs kwam de toenmalige directeur van het bureau Enrico Abrahams te overlijden. Het is vervolgens nooit tot een gesprek gekomen.
Ook een overdracht van Hildenberg aan de huidige minister van Financiën, Wonnie Boedhoe, heeft nooit plaatsgevonden. "Ik heb wel op een middag een gesprek met haar gehad, maar een overdracht is er nooit geweest", zegt Hildenberg.

De ex-minister legt uit dat het dispuut met het bureau komt door verschillende interpretaties van het begrip lening. "Internationaal wordt een toegezegde lening niet genoteerd als zijnde een schuld. In onze wetgeving is dat echter wel het geval", zegt Hildenberg. Dat standpunt heeft het Bureau voor de Staatsschuld ook steeds gehanteerd. "Om internationaal bij te blijven, moet Suriname zijn wetgeving veranderen", vindt Hildenberg.

Over de suggestie van Ameerali, dat Hildenberg een strafbaar feit zou hebben gepleegd, zegt de gewezen minister dat hij over documentatie beschikt op basis waarvan hij zich kan verdedigen. Het betreft de documenten die hij zou overdragen aan minister Boedhoe en die belangrijk waren bij het nooit gevoerde gesprek met het Bureau voor de Staatsschuld.
Hildenberg zegt dat Ameerali zijn vermoeden ook in een verkeerde context uitte. "Het leningenplafond heeft niets te maken met de begroting. De man is politicus aan het worden."

Foto: Humphrey Hildenberg
Advertenties