Bestuur AdeKUS bespreekt situatie instelling tijdens krutu
20 Feb 2016, 06:27
foto
Het nieuwe bestuur van de universiteit heeft een 'krutu' op de parkeerplaats gehouden.


Het nieuwe bestuur van de Anton de Kom universiteit van Suriname (AdeKUS) wil de instelling in korte tijd naar een hoger platform tillen. Het bestuur staat voor grote uitdagingen. Naast de precaire financiële situatie waarin AdeKUS verkeert, moeten de interne misstanden zo snel mogelijk tot het verleden gaan behoren.
Tijdens een ‘gran krutu’ op de parkeerplaats van het Institute for Gardauate Studies & Research (IGSR) heeft het bestuur onder leiding van Jack Menke nader kennis gemaakt met ‘alle geledingen’ van de instelling en de plannen voorgelegd.


“Op deze manier geven wij aan dat we willen communiceren,” legt Menke uit. “We hebben ook hun inzet nodig om de universiteit op een hoger niveau te brengen.” Het bestuur bestaat naast Menke voorlopig nog uit Dennis Mans, Jenny John-Christopher, Rosita Wooldy-Sobhie en Nailah van Dijk. Er moeten nog vier leden gekozen worden. Menke hoopt dat het bestuur in maart compleet zal zijn.

Het voornaamste probleem waarmee de universiteit kampt is de financiële nood. “Maar dat heeft meer te maken met de overheid,” licht Menke toe. “De overheid heeft een liquiditeitsprobleem én de begroting voor het ministerie waaronder we vallen, is minder dit jaar. Daarnaast speelt ook dat de universiteit te lang ‘het handje opgehouden’ heeft. Daarom gaan wij op zoek naar manieren om zelf meer geld te genereren.” Het bestuur gaat ook na op welke manieren en waar er bezuinigd kan worden in het apparaat.

Wetenschappelijke capaciteit vergroten
Het universiteitsbestuur wil ook de wetenschappelijke capaciteit en prestaties vergroten. “Vergeleken met de regio lopen wij heel ver achter. Op de internationale ranking is het zo dat de universiteit van Guyana een paar plaatsen boven ons staat.” Menke haalt aan dat er te lang gekeken is naar België en Nederland voor samenwerkingen en vervolgopleidingen. “In Brazilië bijvoorbeeld heb je universiteiten die zelfs hoger gerangschikt staan dan de Europese en de Amerikaanse. Wij doen er goed aan regionale samenwerkingen aan te gaan. Het betekent niet dat we helemaal niet meer moeten werken met Nederland of België, maar de realiteiten en wetenschappelijke benaderingen van de landen in de regio, zijn dichter op elkaar afgestemd. Expertise halen uit de regio om onze eigen kwaliteiten te verhogen komen ons veel goedkoper uit dan expertise uit Amerika of Nederland.”

Het nieuwe bestuur heeft het onderzoeksfonds na vijf jaar ‘uit de ijskast’ gehaald. “Het is maar een klein fonds, maar heel belangrijk,” licht Menke toe. “Er wordt haast geen onderzoek gedaan binnen de universiteit. Onderzoek moet bevorderd worden als we ons academisch vermogen en dienstenverlening willen opkrikken. Dit is onze eerste actie geweest. We hopen het vóór het eind van de maand te hebben geactiveerd.” De versterking van de regionale samenwerking zal op korte termijn al merkbaar zijn, kondigt de voorzitter van het bestuur aan. Interne problemen als opleidingen voor het personeel, doorstroommogelijkheden, de kwaliteit van de dienstverlening en de ongelijkheid in bezoldigingen, zullen ook de aandacht krijgen.

René Gompers
Advertenties