VSB bezorgd over gevolgen devaluatie
21 Nov 2015, 01:42
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft een persbericht uitgegeven waarin zij haar bezorgdheid uit over de devaluatie van de Surinaamse dollar. Vooral de onduidelijkheid met betrekking tot de ondersteunende maatregelen die de Centrale Bank en de regering zullen treffen, om te voorkomen dat het land terecht komt in een vicieuze cirkel van devaluatie en inflatie, baart haar zorgen

"De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het persbericht van de Centrale Bank van Suriname, waarin melding is gemaakt van de devaluatie van de Surinaamse Dollar. De VSB is ernstig bezorgd over deze devaluatie, omdat het totaal onduidelijk is, welke ondersteunende maatregelen getroffen zullen worden door de Centrale Bank en de Regering om te voorkomen, dat ons land terechtkomt in een vicieuze cirkel van devaluatie en inflatie. Vooral het feit, dat de Centrale Bank niet in staat is om bij een verder stijgende koers te interveniëren, vanwege de geringe monetaire reserve, baart de VSB ernstige zorgen.

De VSB is ook ernstig bezorgd over deze devaluatie, omdat die is doorgevoerd, zonder dat er overleg is gevoerd met relevante stakeholders, zoals het bedrijfsleven en de Vakbeweging. De VSB heeft op diverse momenten in recente maanden de Regering opgeroepen om de Sociaal Economische Raad (SER) met de meeste spoed te herinstalleren, zodat de SER adviezen kan uitbrengen voor wat betreft een gebalanceerd pakket aan maatregelen om de economie te saneren. Helaas heeft de VSB moeten constateren, dat er wederom niet met de nodige urgentie gewerkt wordt aan de herinstallatie van de SER, maar dat juist geïsoleerde maatregelen worden getroffen door de Centrale Bank en de Regering, die in bepaalde gevallen zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van bedrijven alsook een ernstige impact kunnen hebben op de samenleving.

De VSB is zich terdege bewust van de ernstige financieel-economische situatie waarin het land zich momenteel bevindt en dus ook van de noodzaak om maatregelen te treffen, maar blijft voorstander van een weloverwogen en gebalanceerd pakket van maatregelen en niet van geïsoleerde maatregelen, die ernstige sociale gevolgen kunnen hebben, inclusief een sterk verslechterd arbeidsklimaat."
Advertenties