26 zorgverleners getraind in Perisur-project
19 Oct 2015, 20:58
foto
Deelnemers training perinatale audit hebben een certificaat ontvangen van de training perinatale audits.


Gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen, huisartsen, zaalartsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers hebben een training gevolgd over de basisprincipes van perinatale audits. Het doel van de perinatale audit is om inzicht te geven in de achtergronden van een sterfte van een baby vóór, tijdens of na de geboorte en om de daarbij opgetreden substandaard factoren te identificeren.
Het Perisur-project heeft in samenwerking met de Stichting Perinatale Audit Nederland op 12, 14 en 16 oktober 26 zorgverleners getraind.


Substandaard factoren hebben de potentie om geboorte-uitkomsten negatief te beïnvloeden, waardoor ze eventueel kunnen leiden tot het optreden van babysterfte. Door tijdens de bespreking substandaard factoren te herkennen en bespreekbaar te maken kunnen concrete verbeteracties benoemd worden. Op deze manier verbeteren perinatale audits de kwaliteit van de zorgverlening rondom zwangerschap en geboorte en dragen hierdoor bij aan gunstige geboorte-uitkomsten en dus aan het terugdringen van de babysterfte. “In Nederland nam de sterfte bij voldragen baby’s af met 40%, mede door de landelijke invoering van perinatale audits. Het moet mogelijk zijn om ook in Suriname met behulp van de perinatale audits de babysterfte te helpen verminderen”, zegt projectleider Ashna Hindori-Mohangoo van TNO Gezond Leven.

Structurele aanpak
Tijdens een perinatale audit worden gevallen van babysterfte op een structurele wijze besproken door alle betrokken zorgverleners. De bespreking wordt door een implementatiemedewerker voorbereid aan de hand van een chronologisch verslag, dat een anoniem feitenrelaas van de babysterfte weergeeft. De audit en alles wat daarbij besproken wordt is vertrouwelijk en blijft binnen de muren van de instelling, meldt Malthy Jaharia-Sietaram, gynaecoloog in het Diakonessenhuis en themacoördinator van de perinatale audits voor Perisur.

De trainers Wineke Bremmer, Bert Smit en Hajo Wildschut van de Perinatale Audit Nederland zijn onder de indruk van de deskundige wijze waarop de deelnemers drie Surinaamse sterfgevallen hebben besproken en door hen substandaard factoren werden geïdentificeerd. Ook de deelnemers zijn enthousiast om de perinatale audits in te voeren in hun ziekenhuizen. “Dit biedt concrete aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg”, vindt de voorzitter van de Perisur Stuurgroep, algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis. “Met de perinatale teams binnen onze ziekenhuizen gaan wij de perinatale audits voorbereiden om uiterlijk begin december 2015 te starten met de implementatie”.

Het Perisur project wordt gefinancierd door de Twinningfaciliteit Suriname Nederland en wordt uitgevoerd in het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April