Het kabinet Bouterse II
12 Aug 2015, 01:01
foto
President Desi Bouterse en aankomende vicepresident Ashwin Adhin.


De regering Bouterse II zal vandaag in functie treden. De zeventien ministeries zijn teruggebracht tot zestien. Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Arbeid worden samengetrokken tot het ministerie van 'Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin'. De juiste naam moet nog bij wet worden vastgesteld. Vier ministers van het kabinet dat aftreedt, keren terug in de nieuwe regering.

De regering bestaat uit:
Desi Bouterse - president
Ashwin Adhin - vicepresident

Ministers:
Gillmore Hoefdraad - Financiën
Jennifer van Dijk-Silos - Justitie & Politie
Ronni Benschop - Defensie
Soeresh Algoe - Landbouw, Veeteelt en Visserij
Steven Relyveld - Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Andy Rusland - Transport, Communicatie en Toerisme
Siegfried Wolf - Openbare Werken
Niermala Badrising - Buitenlandse Zaken
Faizal Abdoelgafoer - Sport & Jeugdzaken
Sieglien Burleson - Handel en Industrie
Robert Peneux - Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Patrick Pengel - Volksgezondheid
Regillio Dodson - Natuurlijke Hulpbronnen
Mike Noersaliem - Binnenlandse Zaken
Edgar Dikan - Regionale Ontwikkeling

Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin (Sociale Zaken en Arbeid)
De gezamenlijke vakbeweging die een voorstel moet doen over de invulling van deze post, is niet tot een vergelijk gekomen.
Advertenties