VSB-voorzitter: Productiviteit en groei niet afremmen
18 Jul 2015, 00:01
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter van de VSB. (Beeld: René Gompers)


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt de economische situatie zorgwekkend, maar niet uitzichtloos. Voorzitter Ferdinand Welzijn zei donderdagavond na de presentatie van het economisch plaatje aan journalisten, dat stabiliteit belangrijk is, maar de productiviteit en groei mogen niet worden afgeremd.

Het waardeert het initiatief van president Desi Bouterse om in deze fase reeds te kiezen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor het beleid dat de komende regering wil gaan uitvoeren. Minister Andy Rusland van Financiën heeft de cijfers van het afgelopen vijf jaar gepresenteerd, terwijl governor Gillmore Hoefdraad de internationale situatie geschetst heeft. Welzijn vindt dat de koppen bij elkaar gestoken moeten worden om ervoor te zorgen "dat wij niet verder afglijden". Alle deskundigheid die beschikbaar is moet daarvoor worden ingezet.

De voorsprong die Suriname heeft op andere Caribische landen in de economische groei, moet behouden blijven. "Het is van belang om de nadruk te legen op productieve werkgelegenheid. Er is aangegeven vanuit onze eerste observaties dat de economische groei niet afgeremd moet worden. Stabiliteit zal pijnlijke consequenties hebben op lange termijn. De groei moet behouden blijven en zaken in de consumptieve sfeer moeten worden afgeremd", meent Welzijn. Hij verwacht dat de economie weer op rails zal komen.

De VSB zal nagaan welke bijdrage ze kan leveren om gegeven de omstandigheden ontwikkeling te helpen brengen. Er moeten volgens Welzijn duurzame overlegstructuren gecreëerd worden. De president heeft het initiatief genomen om een Platform op te richten. Welzijn wijst op de Sociaal Economische Raad die een wettelijke basis heeft. Dit is een adviesorgaan naar de regering met een breed draagvlak. In dit orgaan moeten de voorstellen van het Platform verder bediscussieerd worden, vindt Welzijn. Hierdoor kan er voorkomen worden dat er niet gebalanceerde situaties ontstaan.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January