Jarige VSB kiest bewust voor duurzame ontwikkeling
23 Mar 2015, 06:00
foto


Bij haar 65-jarig bestaan benadrukt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) dat duurzame ontwikkeling nodig is. De economie heeft een smalle basis en is te veel afhankelijk van minerale hulpbronnen. De twee belangrijkste exportproducten van Suriname zijn goud en olie, die afhankelijk zijn van wereldmarktprijzen.

VSB zegt in haar manifest dat vandaag gepresenteerd wordt, dat duurzame ontwikkeling een veelomvattend proces is. Volgens de vereniging gaat het om economische groei, sociale inclusiviteit, duurzaamheid van het milieu en good governance. Goed bestuur is een conditie, die te allen tijde vervuld moet worden, zodat de overige componenten gerealiseerd kunnen worden.

De VSB zegt ervan overtuigd te zijn dat duurzame ontwikkeling in Suriname en wereldwijd een doel is dat nagestreefd moet worden. Duurzame ontwikkeling heeft de potentie om bepaalde sociale, economische en ecologische vraagstukken tot het verleden te laten behoren. De VSB zegt bereid te zijn haar bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Gehoopt wordt dat de nieuw gekozen regering en overige groeperingen in Suriname, maar ook internationaal, de lidlanden van de Verenigde Naties, bewust de keuze maken voor duurzame ontwikkeling. De VSB zegt bewust een keuze gemaakt te hebben voor duurzame ontwikkeling en gaat in het manifest dat aan alle politieke organisaties die zich klaarmaken voor de stembusgang zal worden aangeboden, hier uitgebreid op in.
Advertenties