Mega Front van zes partijen presenteert zich
03 Mar 2015, 15:00
foto
De zes voorzitters tekenen de intentieverklaring. Van links naar rechts Jafeth Dieko (DUS), John Nasibdar (NS), Dharm Mungra (Nieuwe Leeuw), Hynes Landveld (NOP), Louis Ferdinand (ODE) en Danny Mungra (PPP). Foto: Ruiz Kartoredjo


'Wan nyun winti mus' wai'. Hiervoor zal het Mega Front zorgen. Zo heet de nieuwe politieke combinatie, van zes partijen die een intentieverklaring vandaag getekend hebben op een persconferentie. Deze combinatie zal zich voornamelijk richten op de zwevende kiezers. De zes partijen zijn: Democratische Unie Suriname (DUS), Nieuw Suriname (NS), De Nieuwe Leeuw (DNL), Nationale Ontwikkelings Partij (NOP), Ontwikkeling door Eenheid (ODE) en de Progressieve Politieke Partij (PPP). De proclamatie van de combinatie zal volgende week plaatsvinden.

De combinatie zal in alle districten meedoen aan de verkiezingen. Deze zes partijen gaan voor mensen die het moeilijk hebben, 'de arme man'. “Wij verwachten tussen de twaalf en vijftien zetels”, verzekert Dharm Mungra, voorzitter van de DNL en Mega Front. In de intentieverklaring staat dat de huidige politieke machthebbers geen antwoord hebben op de daadwerkelijke ontwikkelingsvraagstukken van Suriname. “Wij hebben ook gekeken naar de verlangens van de gemeenschap”, zegt de Mega Front voorzitter. Enkele van de vraagstukken zijn werkgelegenheid en juiste salariëring voor afgestudeerde studenten en de afbouw van interesse van jongeren uit de landbouwsector.

John Nasibdar, voorzitter van NS, vult verder aan dat Surinamers moeten gaan beseffen dat de overheidssector geen ontwikkeling brengt in het land. Hij is van mening dat mensen die zelf investeren en de deskundigheid wel of niet hebben, ondersteund moeten worden. “Iedereen wordt geboren met een gave en dat moet ontwikkeld en gestimuleerd worden”, meent Nasibdar.

Een van de vereisten om aan de verkiezing mee te doen, is de 1% regeling. Dit houdt in dat een partij een ledenbestand van ongeveer 3500 personen moet hebben. Dharm Mungra zegt dat de Mega Front partijen aan deze regeling voldoen. De combinatie zal zich vooral in de agrarische, toerisme en de mijnbouw sector inzetten. “Wij gaan voor een duurzame economische ontwikkeling”, zegt Mungra.

Ruiz Kartoredjo

U kunt de intentieverklaring van Mega Front hier downloaden.
pdf-icon.gif intentieverklaring_Mega_Front.jpg                
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October