Wetlands voor de toekomst
02 Feb 2015, 02:00
foto


(Aangeboden)

Elk jaar wordt wereldwijd op 2 februari de dag van de Wetlands gevierd. Op deze dag in 1971 werd in de Iraanse stad Ramsar, het Ramsar verdrag aangenomen. Het doel van deze dag is om gezamenlijk acties te ondernemen en daarmee het bewustzijn bij de mensen over de waarde van Wetlands en hun voordelen, te vergroten.
Dit jaar is er gekozen voor het thema: 'Wetlands voor de toekomst', bedoeld om acties te ondernemen en deze voort te zetten zodat we het voortbestaan van wetlands kunnen garanderen.

Een Wetland is een waterrijk gebied of streek dat is verzadigd door oppervlakte -of grondwater, waarbij de vegetatie zich heeft aangepast aan het leven onder deze omstandigheden. Het onder water lopen van die gebieden kan permanent zijn of afhangen van het seizoen. Wetlands worden onderscheiden van andere soorten gebieden of waterlichamen vanwege de karakteristieken van de vegetatie die zich volledig aanpast aan de bodem conditie.
De voornaamste wetland types zijn zwampen en moerassen en ze worden voornamelijk gezien als gebieden met de meeste biologische diversiteit. Dat wil zeggen dat in deze gebieden een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten voorkomt.

Maar waarom zijn wetlands of moerasgebieden zo belangrijk?

In eerste instantie spelen zij een grote rol in het milieu, voornamelijk als waterzuivering (reiniging). Dat proces waarbij ongewenste chemicaliën, gassen en andere vervuilers uit het water worden gehaald, de zogenaamde zuivering, is te danken aan het samenspel tussen de vegetatie, aanwezige micro-organismen en de bodem in zo een wetland. Naast waterzuivering spelen wetlands ook een grote rol bij het beheersen van overstromingen en zorgen ze voor een stabiele kustlijn. Wetlands zijn onmisbaar vanwege hun ligging op internationale trekroutes van vogels, zijn broedplaatsen voor vissen en andere zeedieren en zijn belangrijk voor de mens, voornamelijk voor de visserij, recreatie, scheepvaart, waterberging tegen overstromingen, drinkwatervoorziening of als aantrekkelijke woonomgeving.

Vanwege hun belangrijkheid worden daarom wetlands en de diersoorten en plantsoorten die erin leven, beschermd door het Ramsarverdrag. Het Ramsar verdrag stamt uit 1971 en was de eerste aanzet om de natuur in waterrijke gebieden van internationale betekenis te beschermen. Het doel van dit verdrag is om zo wijs als mogelijk wetlands te gebruiken dat wil zeggen op een duurzame manier de wetlands en hun bronnen te gebruiken zodat de mensheid daar volop en voor lange tijd van kan genieten.

In Suriname hebben wij verschillende soorten wetlands waarvan een zeer bekende is het Bigi Pan natte natuurgebied dat 67.900 ha van het kustgebied van Suriname beslaat en gecategoriseerd wordt als een MUMA (Multiple Use Managament Area). Van internationale waarde is de Coppename monding, groot 12.000 ha in het noorden van Saramacca en als enige wetland in Suriname opgenomen op de lijst van wetlands van de Ramsar Conventie.

Wetlands en Waterbeheer
De relatie die er gelegd wordt met waterbeheer is ook voor ons land heel belangrijk. Met waterbeheer wordt hier bedoeld het geheel proces van planning, ontwikkeling, distributie en beheren van onze waterbronnen. Suriname beschikt over een scala aan hulpbronnen waaronder vele waterbronnen.
In een ideale wereld voldoet een adequate waterbeheerplanning aan de vraag naar water in alle sectoren en op alle gebieden en wordt water op een gelijkwaardige basis gedistribueerd om aan alle behoeften en gebruiken te voldoen. Dit is bijna onmogelijk in de praktijk omdat de verschillende waterbronnen van de wereld door landsgrenzen heen gaan en het gebruik van water betreft vele mensen. Dit laatste maakt het vooral moeilijker om een financiële waarde te geven aan het water en om het te beheren.

Gelukkig ervaren wij in Suriname niet de problemen van waterschaarste of wateroorlogen zoals je dat wel tegenkomt in andere ontwikkelingslanden. We hebben voldoende waterbronnen, zo wel oppervlaktewater alsook grondwater en gebruiken voornamelijk grondwater voor de drinkwatervoorziening. Waar ons land zich in de komende periode op moet richten is hoe de bestaande bronnen, waaronder ook de wetlands, te beschermen en zodanig te gebruiken dat deze niet vervuild raken. Contaminatie van onze waterbronnen kan gezondheid alsook milieuproblemen veroorzaken.

Het Waterforum Suriname is op 12 december 2012 geproclameerd. Het doel van het Waterforum is onder andere het bepleiten van de integrale aanpak van de watercyclus. Voor het Waterforum Suriname is het heel belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan het behoud en de duurzame benutting van de wetlands van ons land. Het waterforum bepleit dat meerdere van onze wetlands tot beschermde gebieden worden uitgeroepen. Op deze manier zal een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het behoud van ons milieu en onze biodiversiteit.

Waterforum Suriname
Advertenties

Monday 02 October
Sunday 01 October
Saturday 30 September
Friday 29 September