Unesco biedt hulp bij hervorming beroepsonderwijs
13 Nov 2014, 20:00
foto
De Unseco-missie op bezoek bij minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling. (Foto: Minov)


Een drie man sterke Unesco-missie geleid door Borhene Chakroune, hoofd van de sectie Technisch en Beroeps Onderwijs en Training, Unesco Parijs, rondt morgen een bezoek af aan Suriname. Het gaat om een pre-identificatie missie. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) had een verzoek ingediend voor technische assistentie bij het ontwikkelen van een nationaal TVET Beleid en Strategie. Het Minov heeft ook om hulp gevraagd bij het versterken van de werkgroep Suriname Training Authority (SNTA).

Het Minov is bezig hervormingen door te voeren binnen het onderwijs en in het bijzonder het Beroepsonderwijs (TVET Technical and Vocational Education and Training). In dit verband en in lijn met de Caricom ‘Regional TVET Strategy on Workforce Development and Economic Competitivenss’ heeft de minister een werkgroep ingesteld met het doel het opzetten van een Suriname National Training Authority (SNTA), een instantie die verantwoordelijk zal zijn voor TVET in Suriname, verduidelijkt de voorlichting van het Minov.

De consultants Kaylash Allgoo, van Mauricius en Reynold Simons, van Suriname, zitten ook in de Unesco-delegatie. De missie zal een ‘Aide Memoire’ voorbereiden met daarin een samenvatting van de initiële analyse van de context, ontwerp en de tijd nodig voor het beoordelen van de verschillende fasen bij de ontwikkeling van het beleid.

Gedurende het bezoek worden in partnerschap met de werkgroep SNTA, besprekingen gevoerd met verschillende stakeholders. Op het programma staan de bezoeken aan de ministers van Minov, Arbeid Technologie en Milieu, Natuurlijke Hulpbronnen, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie en Openbare Werken. Ook staan op het programma besprekingen met de VSB, ASFA, Krediet Coöperaties/Microfinancieerders, NOB, IDB, het Statistiekbureau, PADF en de universiteit.
Advertenties