"Suriname moet om 7 uur aan het werk"
31 Aug 2010, 18:00
foto


Er zullen geen controles komen aan de poort van de verschillende ministeries. Wel wordt alle leidinggevende ambtenaren met klem gevraagd om 7 uur aan het werk te verschijnen. "We moeten dit land om 7 uur aan het werk zien te krijgen", zegt waarnemend president Robert Ameerali.

Niksdoen
Hij is fel gekant tegen "al die ambtenaren die betaald thuis zitten." Ameerali pleit voor een efficiëntere inzet van het ambtenarenapparaat.
Hij geeft een voorbeeld: aan het kabinet van de vicepresident was een beleidsadviseur toegevoegd die volgens Ameerali "overbodig" werk deed. "Die man is tevens scheikundeleraar", zegt Ameerali. "En laat er nu net een groot tekort zijn aan scheikundeleraren. Dus heb ik hem laten overplaatsen naar het ministerie van Onderwijs. Dat vond hij niet leuk, want hij gaat liever betaald thuis zitten. Maar dat is weggooien van expertise. Ik wil dat zo min mogelijk ambtenaren vijf jaar betaald gaan niksdoen."

Carrousel
De waarnemend president deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie na afloop van de vergadering van de raad van ministers. Hij ging daar in op vragen van journalisten over de traditionele carrousel van ambtenaren en politieke loyalisten die na elke verkiezing op gang komt. Ameerali erkent dat er "mutaties onderweg zijn". "Maar wij praten met iedereen over een nieuwe invulling van zijn of haar baan, zonder uitzondering. We gaan geen deskundigheid weggooien."

Volgens Ameerali heeft de vorige regering op de valreep nog mensen benoemd. "Die mensen zijn ons door de keel geduwd. Daar moeten we naar kijken."
Hij kondigde een verscherping van de regels aan. Ambtenaren mogen alleen nog buitenlandse reizen ondernemen als die direct het belang van de natie dienen, "ongeacht of zo'n reis is gesponsord of niet". Reizende ambtenaren moeten rapporteren en langs de kortst mogelijke route terug naar huis komen.

Opgespoord
Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken zei dat op het ministerie mensen teruggehaald worden, die jarenlang thuis hebben gezeten. Hij gaf een staaltje van een ambtenaar die vijf jaar niet is komen werken. De man meldde zich aan en kon niet vertellen onder wie hij viel en op welke afdeling hij ingedeeld is. "Het gaat om een stafambtenaar die wel al die tijd een dienstauto reed en elke week trouw kwam tanken. Wel, die auto is meteen ingevorderd", aldus Abrahams.

De regering wil iedereen inzetten, ongeacht welke politieke kleur ze hebben. "Niemand gaat thuis zitten en geld ontvangen. Wij gaan kijken waar de personen het beste ingezet kunnen worden, maar er zal gewerkt worden", benadrukte Ameerali. Iedereen die op de betaalrol voorkomt, wordt opgespoord om zich aan te melden.

Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October