Suriname neemt ander standpunt walvisjacht in
19 Sep 2014, 14:30
foto
De dolfijnen in de Surinaamse wateren behoren ook tot de walvisachtigen. (Foto: Green Heritage Fund Suriname)


Na een lidmaatschap van tien jaren bij de Internationale Walviscommissie heeft Suriname een duidelijk standpunt ingenomen over de walvisvangst. Suriname schaart zich achter de landen van het Zuid-Amerikaans continent met de verklaring van Mercosur dat op 29 juli dit jaar in Caracas is aangenomen.

“Benadrukken hun voortdurende inzet voor de naleving van het moratorium op de walvisjacht, het niet-dodelijke en niet-extractieve economisch gebruik (van walvisachtigen), en de totale steun voor de vaststelling en implementatie van de voorgestelde oprichting van het walvisreservaat in de Zuid-Atlantische Oceaan binnen het kader van de Internationale Walviscommissie.” Sinds zijn toetreding in 2004 heeft Suriname steeds voor de walvisjacht gestemd onder het mom dat “het een bron van eiwit is die aangewend moet worden in een wereld op zoek naar voedsel voor een groeiende bevolking.”

In 2010 heeft de Green Heritage Fund Suriname (GHFS) als stichting dit standpunt met succes aangevochten op rationale gronden. Suriname heeft sindsdien niet meer gestemd, ook omdat het land een achterstand heeft in contributiegelden, die nog steeds niet aangezuiverd zijn. Vooral Japan heeft in de afgelopen jaren de stem van de Caribische landen gekocht in ruil voor schenkingen. “De politiek van Japan in het Caribisch Gebied is niet gericht op het bijstaan van de Caribische landen in het duurzaam gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen, maar heeft slechts als doel de stem van deze landen te verkrijgen binnen de context van de IWC,” zegt Green Fund Suriname in een open brief aan de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Buitenlandse Zaken. De IWC heeft in haar jongste besluit bepaalt dat Japan voortaan zijn plannen om walvissen te vangen voor wetenschappelijk onderzoek moet laten beoordelen door wetenschappers van deze internationale commissie. Waarnemers zien dit besluit als een poging om de walvisvangst van Japan te beperken.

GHFS blijft de campagne voor behoud van de oceanen en het mariene leven daarin steunen. “Uiteindelijk is het een strijd voor zelfbehoud.” De organisatie zegt dat zij Suriname zal ondersteunen in elke stap die hij zet naar een duurzaam beleid voor de bescherming van de oceaan en de hulpbronnen die daarin voorkomen.
pdf-icon.gif OpenBrief,_MinBuza_LVV,_17sep2014.pdf                
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October