Sijlbing: 'Een dc heeft mogelijkheden, maar ook beperkingen'
14 Apr 2014, 06:00
foto
Dc Harold Sijlbing


Districtscommissaris (dc) Harold Sijlbing van Coronie neemt dinsdag afscheid. “Als dc heb je veel mogelijkheden, je kan de beste ideeën hebben, maar je hebt ook veel beperkingen. Daarnaast ben je afhankelijk van diverse actoren en belanghebbenden. En, vooral de bevolking moet zich hardmaken anders heb je als dc een probleem”, zegt Sijlbing aan Starnieuws.

Tevreden is Sijlbing niet. In de afgelopen twee jaren heeft hij, naar eigen zeggen, slechts vijftig procent van de zaken in het district Coronie kunnen realiseren. “Ik stel hoge eisen en doelen aan mezelf. Maar, toch ben ik blij met de kleine stapjes die gemaakt zijn”, vertelt Sijlbing.

Enkele projecten die prioriteit in het district genieten, zijn: de kokosteelt, een ontspanningscentrum voor de jeugd, het aloë vera-project en de maatschappelijke zorg. Volgens Sijlbing is de kokosteelt zwaar gepusht in Coronie. Binnen niet al te lange tijd moet er gewerkt worden aan een vernieuwde kokosaanplant. Voor de jeugd is er weinig ontspanning in het district. Sijlbing benadrukt dat de maatschappelijke zorg hard nodig is in het kokosdistrict. Hij hoopt dat het aloë vera-project het komende jaar van de grond komt.
Sijlbing is ervan overtuigd dat zijn opvolger dc Aroenkoemar Ramdhani een goede job zal klaren in het district. Ook mag Ramdhani altijd op zijn ondersteuning rekenen. Sijlbing gaat met pensioen, maar zegt dat hij tot zijn dood zal blijven werken. Hij gaat invulling geven aan zijn dromen, hobby’s en passie.

Wanita Ramnath
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April