VSB bereidt gesprek met Bouterse voor
05 Aug 2010, 05:40
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) werkt aan de tien pijlers voor economische groei, opgenomen in haar manifest, verder uit. Dit zal aan de nieuwe regering Bouterse/Ameerali worden aangeboden. De VSB heeft met het oog op het onderhoud met aankomend president Desi Bouterse maandag de algemene ledenvergadering hierop voorbereid. Het manifest, dat aan president Ronald Venetiaan in april werd aangeboden bij het 60-jarig bestaan van de VSB, stond hierbij centraal.

VSB-directeur René van Essen zegt dat op de ledenvergadering nogmaals de tien pijlers, voor economische groei zijn benadrukt. “Die staan nog overeind. In de komende twee weken zal een verdere uitwerking daarvan plaatsvinden, waarna het manifest aan de nieuwe regeerders zal worden aangeboden”, zegt van Essen.

Het bedrijfsleven hoopt op één lijn te kunnen komen met het beleid van de nieuwe regering, zeker als het gaat om de plaats die het bedrijfsleven zal innemen. “We hopen op goede afspraken en kijken waar we synchroon lopen. Waar dat niet het geval is, moet over gesproken worden”, aldus Van Essen.

Als uitgangspunt voor economische groei heeft de VSB in haar manifest opgenomen dat het bedrijfsleven de motor is van de economie. De tien pijlers zijn: macro-economische stabiliteit, verbetering van kansen en mogelijkheden voor ondernemers, stimulering van de arbeidsmarkt en een ontwikkelingsgericht onderwijs systeem, adequate fysieke infrastructuur en nutsvoorzieningen, doelgerichte ruimtelijke ordening van het grondbeleid, duurzaam milieubeheer, een efficiënte en effectieve overheid, goed bestuur en een intermediaire rol van de VSB.

(Wilfred Leeuwin)
Advertenties