Parmessar: Regering kiest voor nieuwe brug bij Carolina
16 Dec 2013, 07:00
foto
De huidige brug over de Surinamerivier bij Carolina. (Foto:
René Gompers)


Er wordt een compleet nieuwe brug gebouwd over de Surinamerivier te Carolina. De huidige zal voor onbepaalde tijd blijven staan. De overheid heeft besloten een nieuwe brug te bouwen in plaats van het verbouwen van de oude, omdat de kosten te hoog zouden oplopen. Voordat het bouwcontract getekend werd zondag te Redi Doti gaf minister Rabin Parmesar van Openbare Werken, in een korte uiteenzetting aan waarom de overheid deze keuze heeft gemaakt.

"Vanwege de schade en de jarenlange verwaarlozing was de constructie van de originele brug zodanig aangetast dat deze niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed. Als gekozen was voor renovatie zou het alleen voor personenverkeer geschikt zijn wat niet rendabel is", legde Parmessar uit. "Als we gekozen hadden voor een nieuwe brug op dezelfde locatie zou de oude eerst gesloopt en geborgen moeten worden wat ook enorme kosten met zich meebrengt." De nieuwe brug komt op een locatie waar de afstand tussen de oevers korter is. De brug zal 'slechts' 205 meter lang zijn. De oude brug is 560 meter lang. "Hoe langer, hoe hoger de kosten, hoe korter hoe minder", meldde Parmessar. De kosten worden gedekt door de Staat. Overeengekomen is dat er volgens het 'cost plus' principe gewerkt wordt: alle extra kosten die buiten het berekend budget gemaakt worden, zijn voor de overheid. De minister durfde echter niet voor de microfoon de prijs voor de nieuwe brug te melden, evenmin hoeveel er gereserveerd is. "We hebben een flink bedrag gereserveerd."

Lange geschiedenis
In 2005 was begonnen met de bouw van de Carolina brug. In 2008 zou de oplevering geweest zijn. In 2007 is de brug aangevaren door een zandponton van Rudisa en is een deel ingestort. Omdat de brug nog niet was opgeleverd, is de aannemer, Bouwbedrijf Van Kessel NV verantwoordelijk voor herstellen van de schade. Die had ook het recht om de eigenaar van de ponton aansprakelijk te stellen. De aannemer heeft die verantwoordelijkheid niet aanvaard deelde Parmessar mee. "De overheid heeft de betalingen stopgezet en heeft juridische stappen ondernomen om de oplevering op te eisen. Toen een oplossing uitbleef, is een arbitragecommissie in het leven geroepen. Ook dat heeft niet mogen baten, omdat de commissie maar niet tot functioneren kwam en is een oplossing tot nog toe uitgebleven. Deze regering heeft besloten een nieuwe brug te bouwen."

"Er was eens een droom over een brug. Die droom is een nachtmerrie geworden", zei Jerry Miranda, districtscommissaris van Para. "De tijd van dromen is voorbij, er komt een brug waarover we wel kunnen rijden. Deze blijft nog staan om te tonen hoe het niet moet." Ballast Nedam zorgt voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe brug. Met de directievoering is belast een consortium van ingenieurs- en bouwbedrijven: Prosur, Rustwijk en Rustwijk, Firm Engineering en Sunecon. De brug zal op 25 november 2014 afgebouwd zijn.

René Gompers
Advertenties