VSB keurt staking AHAB af
29 Nov 2013, 15:00
foto


Het geschil tussen de Algemene Haven Arbeiders Bond (AHAB) en Integra Port Services NV (Integra Port) is een vakbondsgeschil. Dit concludeert de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De werknemers van Integra Port hebben sinds 12 november het werk neergelegd.

De VSB heeft de betrokken partijen opgeroepen om alles in het werk te stellen het vakbondsgeschil door overleg op te lossen. Zij verwerpt uitdrukkelijk het aanwenden van het stakingsmiddel voor het erkennen van een vakbond.

Het gaat om de erkenning van AHAB door Integra Port als vakvereniging in de zin van het Decreet Erkenning Vakverenigingen. Volgens de VSB probeert de bond dit vakbondsgeschil te beslechten door een arbeidsgeschil te creëren, “namelijk het aanzetten van de werknemers tot staken.” In een persbericht schrijft de bedrijvenvereniging dat de AHAB daarmee probeert de werkgever te dwingen tot erkenning, door de werkgever zoveel mogelijk schade te berokkenen.

VSB vindt dat de erkenning van een vakbond in een onderneming moet geschieden op basis van het Decreet Erkenning Vakverenigingen. “Als een vakbond vindt dat hij ten onrechte niet wordt erkend, moet daartoe de geëigende weg worden bewandeld en moet erkenning in rechte worden afgedwongen.” Dat de AHAB het aanstuurt op het platleggen van de Haven van Paramaribo, baart de VSB ernstige zorgen. Zij wijst op de schadelijke gevolgen die dat kan hebben voor de economie en voor de betrokken partijen. “Voor die schade zullen de AHAB en de onrechtmatig stakende werknemers dan ook geheel verantwoordelijk zijn.”
Advertenties