Babysterfte in Suriname schrikbarend hoog
03 Nov 2013, 22:00
foto
Werkgroep tijdens Perisur-conferentie over perinatale audit. (Foto: St. Vincentius Ziekenhuis)


De babysterfte in Suriname ligt tegen de 40 per 1.000 aan. Dit sterftecijfer is schokkend hoog en toont aan dat urgent maatregelen moeten worden genomen om dit tegen te gaan. Dit zegt algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis. Naarmate er meer en nauwkeurige gegevens verzameld worden over de sterfte rondom zwangerschap en geboorte blijkt het aantal hoger te liggen dan de voorlopige cijfers lieten zien.


Tijdens de derde Perisur-conferentie die zaterdag werd gehouden door het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven uit Nederland, is de conclusie getrokken dat de perinatale audit een belangrijk instrument is bij het verminderen van de hoge babysterfte. Bij de perinatale audit worden de doodsoorzaken bij het overlijden van baby’s structureel onderzocht met alle betrokken zorgverleners. Dit geeft inzicht waar het is misgegaan bij de zorg rondom zwangerschap en geboorte en wat gedaan kan worden om herhaling van mogelijk vermijdbare babysterfte te voorkomen. Ook komt er door de perinatale audit meer aandacht voor de verwerking van de rouw en het verdriet, welke gepaard gaan met iedere sterfte van een baby.

Oorzaken
De projectleider van het Perisur-project, Ashna Mohangoo, noemde dwars- of stuitligging van de foetus, laag geboortegewicht, vroeggeboorte en hoge leeftijd van de moeder als enkele risicofactoren voor perinatale sterfte. Maar ook de omgeving, sociaaleconomische omstandigheden en leefstijl van de moeder zijn factoren die invloed hebben op ongunstige geboorte-uitkomsten. Volgens haar zal het invoeren van structurele perinatale audits in Suriname de kwaliteit van de zorg rondom zwangerschap en geboorte verbeteren.

Gynaecoloog Hajo Wildschut, voormalig regiovoorzitter van de Perinatale Audit Nederland, gaf inzicht in de internationale ontwikkeling rondom de perinatale sterfte. In Nederland heeft de invoering van de landelijke perinatale audit aanzienlijk bijgedragen tot het verminderen van de perinatale sterfte in de afgelopen tien jaren. Nederland had namelijk een relatief ongunstige positie in Europese rangorde voor de perinatale sterfte.

Babysterfte terugdringen
Kinderarts Bert Smit, regiovoorzitter van de Perinatale Audit Zuidwest Nederland, behandelde de procedures en werkwijze van een perinatale audit. Door het stellen van kritische vragen kan worden herleid wat fout is gegaan bij een perinatale sterfte. Per casus worden sub-standaard factoren opgesteld, waaruit weer verbeterpunten voortkomen voor kwaliteit van perinatale zorg.

De Perisur-conferentie behandelde ook de speerpunten van de bijdragen die verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen kunnen leveren om de zorg rondom zwangerschap en geboorte te verbeteren. Alle aanwezigen committeerden zich aan het doel om babysterfte in Suriname te helpen terugdringen. Aanbevolen werd om de perinatale audit zo snel als mogelijk in elke instelling te introduceren. Hierbij is de ondersteuning van de leiding van die instellingen en van het ministerie van Volksgezondheid, onontbeerlijk. Het Perisur-project zal de komende jaren op grotere schaal worden uitgevoerd.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June