Zunder presenteert monumentale studie over herstelbetalingen in Amsterdam
22 Jun 2010, 10:00
foto


Armand Zunder, econoom en voorzitter van Un Bondru, heeft op zondag bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam zijn studie over herstelbetalingen gepresenteerd. De 500 pagina’s tellende studie “Herstelbetalingen - De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en zijn bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme” werd aangeboden aan Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) en aan Stefanie Zunder, de dochter van Armand Zunder die drie boeken in ontvangst nam voor de drie kinderen van haar vader. Dit meldt de Un Bondru in een persbericht.

De bijeenkomst werd geopend door Delano Veira, secretaris van Ons Suriname. Hij legde een verband tussen de studie van Armand Zunder en het debat dat Ons Suriname had georganiseerd tussen Prof. Gert Oostindie en Sandew Hira over de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving. Het boek van Zunder is een belangrijke bijdrage in de dekolonisatie van de geest, stelde Veira.

Barryl Biekman schetste de geschiedenis van de Afro Surinamers in Nederland in hun strijd om erkenning van het onrecht uit het slavernijverleden en de rol die Zunder’s studie daarin vervult. Zunder heeft de feiten en de cijfers bijeengebracht waarmee voor het eerst concrete berekeningen kunnen worden gemaakt van de omvang van herstelbetalingen. Dat bedrag wordt door Zunder op minimaal 50 miljard euro geschat.

Het boek van Armand Zunder is de tweede uitgave in een reeks die het International Institute for Scientific Research (IISR) onder leiding van Sandew Hira samen met uitgeverij Amrit uitbrengt. Hira legde uit dat voor het eerst de economische geschiedenis van Suriname zo uitgebreid is beschreven en het thema herstelbetalingen voor het eerst op de wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht is gebracht.

Rudi Lion Sjin Tjoe ging vervolgens in een uitvoerig interview met Zunder in op diverse aspecten van het boek. Hij begon met de vraag wanneer het bedrag van 50 miljard euro op de rekening van Suriname kon worden gestort? Zunder reageerde met de opmerking dat dat niet van hem afhankelijk zal zijn, maar van de bewustwording over het thema in Nederland en in Suriname. De komende jaren zal zijn boek gebruikt worden als discussiemateriaal over de vraag of een misdaad tegen de menselijkheid alleen bij spijtbetuigingen kan blijven of dat verder gewerkt moet worden aan rechtsherstel.
Bewustwording zal beginnen met het herschrijven van de geschiedenis in het Surinaams onderwijs vanuit een Surinaams perspectief.

Vanuit de zaal vroeg Glen Codfried van Radio Mart of met de regering van de Mega Combinatie de kans groter is geworden dat Zunder’s ideeën gerealiseerd zullen worden. Zunder, een vooraanstaand lid van de NPS, was voorzichtig in zijn antwoord en stelde dat de toekomst dat zal leren.

De bijeenkomst eindigde met een geanimeerde discussie over de berekeningsmethode, de wijze van geschiedschrijving, de politieke haalbaarheid etc.

Na de bijeenkomst in Ons Suriname vertrokken Armand Zunder en Sandew Hira naar de studio van Radio Mart voor een anderhalf uur durende interview waaraan ook de Surinaamse burgemeester van Naarden, mw. Dr. Joyce Sylvester deelnam. De burgemeester had een verrassende invalshoek. Zij is afkomstig van Coronie en heeft haar stamboom van haar vaders en moederszijde uitgeplozen. Zij vroeg zich als jurist af of het mogelijk zou zijn dat haar familie op basis van de formules van Zunder een berekening kan maken van de omvang van herstelbetaling op individueel niveau. Zunder gaf aan dat dat in principe mogelijk is. Sylvester betoogde vervolgens dat het interessant zou zijn om een proefproces te beginnen vanuit individuele personen.

Zunder zal verschillende spreekbeurten in Nederland houden. Op zondag 27 juni zal hij zijn bevindingen presenteren op een internationaal congres over slavery, reparations and colonialism in Amsterdam.

Daarna keert hij terug naar Suriname waar in juli het boek zal worden aangeboden aan de president van de Republiek Suriname. Daarna zijn een reeks presentaties gepland.
Advertenties

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July