Linscheer: Verkenningsmissie Kwamalasamutu is illegaal
26 Feb 2013, 00:00
foto
Concessiegebied van de ondernemer Humphrey Abrams in zuid-oost Suriname, ten zuiden van het dorp Anapaike.


De commissie Ordening Goudsector onderzoekt een verkenningsmissie naar goud die verricht is door Amerikaanse ondernemers in Kwamalasamutu. Daarvoor is er geen toestemming verleend, want er is geen concessie uitgegeven in dat gebied zegt Melvin Linscheer, voorzitter beleidsteam 'Ordening Goudsector', aan Starnieuws. Het Amerikaanse bedrijf Guardian Exploiration LLC uit Texas heeft wel een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een Surinaamse concessiehouder in het gebied tussen Litani- en Oelemaririvier.

De concessie van de ondernemer Humphrey Abrams ligt in zuidoosten van Suriname terwijl Kwamalasamutu in het zuid-westen ligt aan de Sipaliwinirivier. De concessie van Abrams ligt ten zuiden van het Wayanadorp Anapaike en is ruim 300 kilometer verwijderd van het Triodorp Kwamalasamutu. Linscheer zegt dat de concessiehouder een overeenkomst kan sluiten met de Guardian, maar er mogen niet buiten het concessiegebied verkenningen gedaan worden.

Geen onbekenden
Daniel Schoen, eigenaar van Guardian en zijn broer Tomas hebben tussen 1961 en 1976 in het binnenland gewoond onder de Wayana's en Trio's. Hun ouders hebben tot 2001 als missionarissen in Suriname gewerkt. Dit zeggen granman Asongo Alalaparoe en Daniel Schoen in een verklaring. In april vorig jaar, bij een bezoek van de familie Schoen aan de Trio's en Wayana's hebben de granmans Alalaparoe en Noewahe Aptuk van de Wayana's de ondernemer gevraagd om hen te assisteren bij het ondernemen van economische activiteiten, waaronder de exploitatie van goud.

Schoen bracht in november 2012 opnieuw een bezoek aan Suriname. Er zijn diverse gesprekken gevoerd voor de ondersteuning van Trio's en Wayana's. Er werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend met Abrams. Alalaparoe zegt dat op uitnodiging de verkenningen zijn uitgevoerd in Kwamalasamutu en de goudconcessie bij de Oelemaririvier. Linscheer stelt dat in elk geval er geen verkenning bij Kwamalasamutu mocht worden verricht, ook al heeft de granman dat gevraagd. Er dient eerst een concessie te worden uitgegeven hiervoor door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit is niet het geval. Intussen heeft de manager van de commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, een onderhoud gehad met Schoen. Deze zaak wordt verder onderzocht, zegt Linscheer.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November