Gopex International in uitvoeringsfase Global Gap
30 Aug 2012, 01:00
foto
Een arbeider is bezig de boulanger-plantjes stuk voor stuk te bemesten.


Met het handboek van de basisprincipes van Global Good Agricultural Practices (Global Gap) is directeur Bhiesnoe Gopal van Gopex International NV met zijn team bezig zijn productieproces en landbouwproducten gecertificeerd te krijgen. Drie exporteurs zijn met begeleiding van functionarissen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bezig met proefveldactiviteiten voor de gewassen oker, sopropo en boulanger.

Gopex heeft boulanger als proefgewas. Gopal is al sinds zijn HACCP-certificering in 2010 bezig te werken aan de Global Gap-certificering. Als exporteur van groenten en fruit biedt Global Gap hem de mogelijkheid volledig op de Europese markt te opereren, zelfs in de supermarkt. “Mijn doel is te leveren aan Albert Heyn”, zegt Gopal aan Starnieuws. Onmogelijk is het niet, het vereist alleen heel wat inspanningen en investeringen. Een deel van de investeringen heeft Gopal al gedaan. “Wat er nu gebeurd is dat we met het handboek, stap voor stap de verschillende fases vanaf het zaad tot het oogsten en consumeren, in praktijk brengen.”

Grondgesteldheid, waterhuishouding, bemesting, onderhoud, alles wordt stap voor stap gedaan en wordt alles genoteerd. Het is een intensief proces, waarbij het uiteindelijk doel is dat elke stap precies te achterhalen is met de data die wordt verzameld. Vooral de bemesting speelt een belangrijke rol. Er wordt met biologische middelen gewerkt, waarbij het veiligheidstermijn secuur in acht wordt genomen.

Tussentijdse resultaten
Global Gap wordt in het kort aangegeven als het proces van zaad tot bord. Het certificeren van landbouwgewassen en -processen heeft alles te maken met de voedselveiligheid waar wereldwijd steeds meer eisen aan worden gesteld. Gopal die 60 hectare in het district Saramacca in cultuur heeft, zegt dat ofschoon hij in de uitvoeringsfase zit, het proces nog zeker 1 tot 2 jaar kan duren. “Maar ik ben vastberaden om de Global Gap te halen”, stelt hij. De ondernemer is de derde generatie van landbouwers in de familie. Hij leerde al vroeg als jongen de kneepjes van de landbouw. Door de jaren heen heeft hij dat alleen maar geprofessionaliseerd.

Op het zijn bedrijfsterrein te Catharina Sophia km 58,5 in Saramacca zullen donderdag de tussentijdse resultaten van het onderzoeks- en begeleidingsproject worden gepresenteerd. Het ministerie van LVV zal samen met de ondernemer de proefveldactiviteiten van boulanger belichten.

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April