Surinamerivier wordt in 2013 uitgebaggerd
03 Aug 2012, 17:00
foto


Uiterlijk februari 2013 zal de vaargeul van de Surinamerivier uitgebaggerd worden. Het project wordt uitgevoerd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Schepen die nu niet volgeladen door de vaargeul kunnen of anders afhankelijk zijn van hoogtij om een haven aan te doen, zullen in de toekomst de rivier wel op kunnen varen.

Bij ministeriële beschikking is de MAS door de regering aangesteld als uitvoerder van het baggerproject. Gestreefd wordt op per 1 oktober te beginnen met het aanbestedingsproces, zodat het baggeren van de vaargeul volgens plan kan aanvangen. Intussen zijn acties ondernomen en voorbereidingen getroffen om het project uit te voeren. In presentaties aan regering, betrokkenen en belangstellenden heeft de MAS het plan met mogelijke financieringsmodellen uiteengezet.

Projectgebied
Het projectgebied reikt vanaf ± 7 km ten noorden van de eerste boei bij binnenkomst (Lichtschipboei, km 0) tot Dijkveld (km 66) in de Surinamerivier. De huidige vaargeul, binnen de grenzen van het projectgebied, is niet overal even diep. Voor de scheepvaart is de meest ondiepe locatie binnen de vaargeul bepalend voor de diepgang van de schepen die de vaargeul kunnen betreden. De maximale toelaatbare diepgang van een schip is momenteel 4.5 m bij laagwater. De ondiepe plekken zijn gelegen voor de monding van de Surinamerivier, Jagtlust en en Dijkveld.

Met een rijzing van maximaal 2,5 m (bij vloed) heeft de beperkte diepte van de vaargeul tot gevolg dat schepen vanaf een diepgang van 7 m niet volgeladen door de vaargeul kunnen navigeren. Ook zijn schepen vanaf een diepgang van 6 m afhankelijk van hoogtij om een haven in de rivier aan te doen of naar zee te varen. Met de uitvoering van het plan zullen deze problemen tot het verleden gaan behoren.

Ontwerp
Op basis van de huidige vaargeul is een ontwerp gemaakt voor het baggeren. De diepte van de vaargeul wordt overal minimaal bij laagwaterstand 5,5 m. De diepgang op de meest ondiepe locaties kan na het baggeren oplopen tot 8 m bij hoogwater. De vaargeul zal hiermee gemiddeld met 0,90 m worden verdiept. Ook zal de breedte van de geul van 70 m tot gemiddeld 90 m breed worden en op enkele locaties 120 m. De vaargeul wordt hiermee verbreed met 20 tot zelfs 50 m.

De hoeveelheden te baggeren specie in de vaargeul zijn ongeveer 3,5 miljoen m³ in het eerste jaar en vervolgens 0,5 miljoen m³ per jaar, meldt de Marketing & Communication afdeling van de MAS.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June