Periode Marc Waaldijk verlengd
14 Jul 2012, 02:30
foto
"Staatsolie is de zorg van de hele Surinaamse gemeenschap", stelt vakbondsman Lloyd Read


Marc Waaldijk blijft nog een jaar directeur van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV. De regering heeft zijn zittingsperiode met een jaar verlengd. “Dat is het beste besluit dat de regering kon nemen”, zegt Lloyd Read, voorzitter van de Staatsolie Werknemers Organisatie (SWOS) aan Starnieuws.

Waaldijk die nu uitlandig is, heeft de pensioengerechtigde leeftijd twee jaar geleden bereikt. De overheid koos er toen voor een tweejarig contract met hem te sluiten. Die twee jaren verstreken in april en is zijn zittingsperiode met nog een jaar verlengd. In de samenleving circuleert de naam van Ivan Graanoogst als mogelijke nieuwe directeur. Read zegt dat de directie een profiel moet aangeven, waaraan kandidaten binnen en buiten het bedrijf aan getoetst kunnen worden. “Met slecht leiderschap is de organisatie binnen de kortste tijd naar de klippen,” zegt hij.

Binnen Staatsolie worden de werknemers klaargestoomd voor hogere functies. Zelf ziet de vakbondsman genoeg capabele personen binnen het bedrijf die het directeurschap zouden aankunnen. Vorig jaar ging de regering voorbij aan de voordracht van de directie en vakbond binnen het bedrijf bij de benoeming van een nieuw financieel-directeur. Kandidaat Agnes Moensi-Sokowikromo die was klaargestoomd voor deze functie, moest het afleggen tegen Iwan Poerschke die door de regering was gekandideerd. Moensi-Sokowikromo is sinds 2009 financieel onderdirecteur en zou doorgroeien naar de topfunctie. Op een gegeven moment bezweek ook de bond voor de politieke benoeming van Poerschke.

Staatsolie verantwoording van volk

"We moesten zwichten, omdat er geen draagvlak was”, zegt Read. “Staatsolie is niet alleen de zorg van Read, van de arbeiders, maar van de hele Surinaamse samenleving”, benadrukt hij. De samenleving heeft belang bij Staatsolie die honderden miljoen dollars het land binnenbrengt, dat ten goede komt van het volk. Tijdens de benoeming van een nieuw financieel-directeur is er van binnen het bedrijf gedreigd met acties, "maar daar buiten heeft niet gereageerd, niet de samenleving, niet de organisaties."

Read zegt: "als er een nieuwe leider van buiten het bedrijf komt, al is dat nu meneer Graanoogst, dan treft de regering geen blaam. Het zal niet de schuld zijn van Bouterse of Ameerali, maar van ons allen. Want wij zullen dat hebben toegestaan.” Hij wijst erop dat je respect niet krijgt, maar dat je het verdient. Zo ook met Staatsolie. “Als er nu een nieuwe leider komt of het bedrijf wordt verkocht, dan hebben wij dat gewild, wij allen als Surinamers”, benadrukt Read de verantwoordelijkheid van de Surinaamse gemeenschap bij het behoud van Surinames trots.

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March