Nieuw Arbeidsadviescollege geïnstalleerd
04 Jul 2012, 21:00
foto
Clayton Wallerlei, voorzitter Arbeidsadviescollege


Het nieuwe Arbeidsadviescollege (AAC) is vandaag geïnstalleerd door minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM). In het orgaan zitten vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging, als sociale partners. De meesten van de leden en plaatsvervangende leden hadden al zitting in het vorige college.

Het AAC is voor het eerst bij wet in het leven geroepen in 1984 als een adviserend lichaam voor toen het ministerie van Arbeid. Het orgaan wordt steeds gekozen voor een periode van twee jaar. Voorzitter van het orgaan is Clayton Wallerlei. Hij en zijn plaatsvervangend voorzitter Jimmy Belfor zaten ook in het vorig college in dezelfde functie. De beschikkingen zijn vandaag door Miskin aan de leden en plaatsvervangende leden overhandigd in restaurant Palm Palace.

Het Arbeidsadviescollege kent een verdeling van vier leden vanuit de overheid, twee van ATM en twee van het ministerie van Justitie en Politie. De vakbeweging en het bedrijfsleven hebben elk ook vier leden. De zetels bij het bedrijfsleven zijn gelijk verdeeld onder de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).
De vier zetels van de vakbeweging worden ingevuld door een lid van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO), de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), de Moederbond en C-47. Alleen voorzitter Wallerlei is een onafhankelijke vertegenwoordiger binnen het orgaan. Elk van de leden heeft een plaatsvervanger vanuit dezelfde discipline.
Advertenties