Weer discussie over geheime Nederlandse documenten
11 Apr 2012, 19:00
foto
Hans Valk


In het Nederlandse parlement is opnieuw de discussie opgelaaid over openbaarmaking van geheime Nederlandse dossiers over Suriname uit de jaren tachtig. Vandaag vroegen de linkse oppositiepartijen GroenLinks en de Socialistische Partij wederom tevergeefs inzage in documenten van de militaire inlichtingendienst, alsook in de codeberichten die de Nederlandse ambassade ten tijde van de coup naar Den Haag stuurde. Ze willen zo de vraag beantwoorden die al ruim dertig jaar rondzingt: was Nederland betrokken bij de militaire coup van 1980?

Staatsbelang
Vorige week zei minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin dat hij Nederland om inzage in het dossier wil vragen. De Nederlandse regering handhaaft evenwel het standpunt dat de documenten geheim blijven tot 2060. Dat standpunt heeft minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vandaag herhaald.
Volgens de Archiefwet, die toegang tot overheidsdocumenten regelt, is de gebruikelijke geheimhoudingstermijn op deze dossiers al verlopen. Maar met een beroep op het staatsbelang heeft Den Haag besloten pas in 2060 openbare toegang tot dit deel van het archief te bieden.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer staat achter dit besluit. Zij vinden het niet opportuun het debat over de amnestiewet te vermengen met een discussie over de rol van Nederland tijdens de coup. Rosenthal deelt die mening: "Dat Suriname nu om die stukken vraagt, is een afleidingsmanoeuvre van waar het echt om gaat: de amnestiewet. We moeten ons niet daarin laten meeslepen. Elk woord hierover is er een te veel."

Niets te verbergen
Volgens het Kamerlid Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij, is openbaarheid niet nodig, omdat er volgens hem niets te verbergen valt. "Iedereen weet alles over die periode; Nederland valt niets te verwijten."
Die opmerking ontlokte het Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks de reactie: "Als er niets te verbergen valt, waarom zijn die stukken dan niet openbaar?" Volgens het Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij ontloopt Nederland zijn verantwoordelijkheid door openbaarmaking te blijven weigeren.

Al jaren doet het gerucht de ronde dat de Nederlandse militair attachee Hans Valk de inspirator zou zijn geweest voor de sergeantencoup van 25 februari 1980, onder leiding van Desi Bouterse.
Advertenties