Babysterfte in Suriname moet worden teruggedrongen
04 Apr 2012, 16:10
foto
Leden van de initiatiefgroep tijdens een expert meeting.


Ongeveer 25 op de 1000 baby’s sterft voor of tijdens de bevalling. Daarom heeft een initiatiefgroep zich opgeworpen om de babysterfte te helpen terugdringen. Deze groep bestaat uit gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en beleidsmakers en staat onder leiding van Manodj Hindori, algemeen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis.

De perinatale sterfte is wanneer baby’s het leven laten voor of tijdens tot zeven dagen na de bevalling, gerekend vanaf 22 weken zwangerschap. Het perinatale sterftecijfer van Suriname ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van Zuid-Amerika. Om de Millennium Development Goals voor wat betreft het verminderen van de kindersterfte voor het jaar 2015 te behalen, zullen er nu dringend maatregelen moeten worden getroffen. Vandaar dat het initiatief genomen is om het ‘Perisur project’ op te zetten. Dit project beoogt om interventies te ontwikkelen die in de eerste lijn en in de ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd, zegt Hindori.

Leren van anderen
De initiatiefgroep is dinsdag voor de eerste keer bijeengekomen in een expert meeting in het St. Vincentius Ziekenhuis. Er is een inleiding verzorgd door Paul Boom over ontwikkelingen op het gebied van perinatale sterfte in Nederland. Binnen Europa kent Nederland verrassend genoeg binnen Europa ook een relatief hoog babysterftecijfer van 9.7 per 1000 geboortes. Onder grote politieke en maatschappelijke druk heeft Nederland een aantal maatregelen genomen, waardoor de babysterfte tegenwoordig aan het dalen is.

Een tweede inleiding werd verzorgd door Ashna Mohangoo, die een analyse maakte van de perinatale sterfte in Suriname en enkele risicofactoren belichtte die kunnen leiden tot hogere sterftecijfers. Zij gaf enkele voorbeelden van succesvolle interventies in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika die mogelijk ook in Suriname kunnen worden toegepast. Ambassadeur Irma Loemban Tobing van MDG Global Watch gaf het belang van het behalen van MDG nummer 4, het met tweederde reduceren van de kindersterfte wereldwijd. De deskundigen gingen tijdens de expert meeting met elkaar in discussie over de lessen die wij kunnen leren van andere landen en over de maatregelen die in Suriname kunnen worden ontwikkeld.

Aanpak
De expert meeting heeft enkele interventies voorgesteld die op korte termijn al kunnen worden genomen. Genoemd zijn onder andere vergroten van de algemene awareness over perinatale sterfte in Suriname, introduceren van perinatale audits, opstellen van standaarden en protocollen voor de verloskundige ketenzorg, versterken van de samenwerking tussen de verloskundigen, huisartsen en medische specialisten en trainen en bijscholen van alle dienstverleners welke betrokken zijn bij zwangerschap en geboorte.

Geconcludeerd is ook dat het belangrijk is dat het Perisur project moet aansluiten op het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid. Er zal een Stuurgroep worden ingesteld, die een stappenplan en bijbehorend budget gaat opstellen en die verdere gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid en andere belanghebbenden zal initiëren.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July