Meye leidt vereniging Volle Evangelie en Pinkstergemeenten
02 Feb 2012, 16:00
foto
Bisschop Steve Meye (links) leidt de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname. Naast hem apostel Irma Gimith-Woerdings (secretaris), pastor Chin Sie Jen (penningmeester),


Na bijkans vijftig jaar Volle Evangelie in Suriname, hebben bijkans driehonderd gemeenten zich gebundeld in de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS). De vereniging wordt voorgezeten door bisschop Steve Meye. Hij staat ook aan het hoofd van Gods Bazuin Ministries, die 62 volle evangelie gemeenten in en buiten Suriname telt.

Het voornaamste doel van de vereniging is om de eenheid tussen de volle evangelie gemeenten te bevorderen. Die eenheid is belangrijk om naar buiten toe te treden om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Van federatie naar vereniging
Pastor Erle Deira, zei op een persconferentie in Courtyard by Marriott dat sedert het begin van de volle evangelie bediening in Suriname het niet de eerste keer is dat er getracht is om bij elkaar te komen. Eerder was de oprichting van een federatie een feit, maar het aantal volle evangelie gemeenten is sedertdien steeds meer geworden. Dat was de voornaamste reden om tot de oprichting van een vereniging over te gaan. Na vele besprekingen en vergaderingen is de oprichting van de vereniging tot stand gekomen.

Volgens Deira zal het grootste deel van de activiteiten bestaan uit gebedssamenkomsten waar er gebeden zal worden voor het land en volk. De eerste bijeenkomst was op het Onafhankelijksheidsplein op 26 november 2011, waar President Desi Bouterse en First Lady Ingrid Bouterse-Waaldring ook aanwezig waren. Op deze gebedsbijeenkomst hebben de christenen een zegen afgesmeekt voor het land Suriname. Ook is er gebeden voor de regering en De Nationale Assemblee om het land goed te kunnen leiden.

Bestuur
De Volle Evangelie heeft in het vijftigjarig bestaan in Suriname vele leiders voortgebracht die een krachtige boodschap van het evangelie hebben gebracht. Thans zijn er veel personen van de volle evangelie die overal in het land hun dienst bewijzen. André Misiekaba, assembleelid is ook een voorganger in een volle evangelie gemeente.

Het bestuur van de VVEPS bestaat verder uit apostel Irma Gimith-Woerdings (secretaris), pastor Chin Sie Jen (penningmeester), Bisschop Benny Mac Nack (commissaris) en pastor Karel Kasanpawiro (commissaris) en pastor Erle Deira (commissaris)

Natali Waal