Concacaf zal SVB ondersteunen in opzet prof league
13 Sep, 08:41
foto
Howard Mcintosh tijdens de presentatie voor clubs die van plan zijn mee te doen aan de prof voetbalcompetitie die start op 17 november.


De tijd is nu rijp voor Suriname om een professionele voetbalcompetitie op te zetten. Er zullen inderdaad wat uitdagingen zijn, maar dit moeten we met alle belanghebbenden zien op te lossen. Vanuit de Concacaf zal de ondersteuning voor de opzet van deze league worden gegeven, zegt Howard Mc Intosh, FIFA Development Manager en One Concacaf Senior Manager. Hij heeft woensdag een presentatie gehouden voor clubs die zich hebben aangemeld voor de opzet van een prof voetbalcompetitie in Suriname.

McIntosh benadrukt dat volgens Concacaf, Suriname op de goede weg is. Volgens de opzet die nu aan de clubs wordt gepresenteerd, is het volgens hem haalbaar dat de profcompetitie op 17 november aanvangt. Al tijdens een bezoek samen met een UEFA-vertegenwoordiger in februari 2018 is een roadmap uitgezet. Hoe langer Suriname de start van de profcompetitie uitstelt, des te moeilijker het zal worden, vindt McIntosh. Internationaal zal dit volgens hem zowel op landen- als op clubniveau consequenties hebben voor Suriname. De SVB kan rekenen op technische ondersteuning van de Concacaf. Vooral de structuur en de financiering zal goed gemonitord moeten worden. McIntosh heeft een eendaags bezoek aan Suriname gebracht om te praten over de start van de profleague met de clubs.

In samenwerking met de UEFA zal op kosten van de regionale voetbalorganisatie Concacaf, een manager worden aangesteld om de SVB en de clubs die zich hebben opgegeven, technisch bij te staan. Ook kunnen vanaf volgend jaar financiële middelen voor de profleague worden aangevraagd bij het One Concacaf programma.

Momenteel hebben 8 clubs zich opgegeven om aan deze competitie mee te doen. Dit is voor de SVB goed genoeg om een profcompetitie te organiseren. Naast sponsoring en andere inkomsten zoals kaartenverkoop ligt thans een plan met verschillende scenario’s op tafel voor de start. Er zijn strenge voorwaarden gesteld aan de clubs als zij aan de competitie willen meedoen. Er zal per club ook een licentie van 30.000 US$ moeten worden gekocht en 80.000 SRD worden betaald voor de inschrijving aan de profleague. SVB-voorzitter John Krisnadath onderkent aan de andere kant dat er nog huiswerk is  aan de zijde  van de SVB, maar dat zal hij met ondersteuning van de clubs en de Concacaf aanpakken. Zo moet de SVB de regelgeving van de competitie naar Surinaamse standaarden, goed in orde hebben.

Enkele clubs waaronder Robinhood en Leo Victor, waren afwezig tijdens de meeting met de Concacaf topdelegatie. Deze clubs en anderen stellen zich op het standpunt dat 17 november niet haalbaar is om de competitie te starten, omdat qua organisatie vooral zijdens de SVB, nog veel moet gebeuren. Zo moeten onder andere de statuten van de SVB worden gewijzigd. Voorts moet deze competitie onafhankelijk zijn van de SVB. Niets is minder waar, zegt McIntosh. Hij stelt dat de SVB terdege een stem moet hebben in de uitvoering. Volgens de voorzitter van de SVB moeten de statuten inderdaad gewijzigd worden, maar betekent dat niet dat deze nu geen ruimte bieden om de profcompetitie te starten. Zo staat in de statuten een sectie betaald voetbal opgenomen. Hiervan zal de SVB gebruik maken om de profcompetitie in november te starten. Binnenkort vindt er weer een clubvoorzittersoverleg plaats met de SVB om de contouren van de profleague verder te bespreken.

Ala-D Media

Friday 24 January
Thursday 23 January
Wednesday 22 January