Werkgroep moet voorstellen rond stedenband uitwerken
12 Jul, 23:02
foto
Een delegatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op bezoek in Paramaribo.


Directeur Wilco Finisie van het Directoraat Regionale Ontwikkeling, heeft een werkgroep ingesteld die uiterlijk eind juli, voorstellen op de gebieden E-ID-systeem, verkeersmobiliteit, stedenbouw & erfgoed in relatie tot duurzaam toerisme (Paramaribo Museum) en duurzame landbouwteelt zal uitwerken in een werkplan. De voorstellen zijn aangedragen in technische meetings tijdens het bezoek van een delegatie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Paramaribo.

De werkgroep bestaat uit Marlon Cairo (MRO), Judith Kiene (Paramaribo Zuid-West), Sharon Leysner (Paramaribo Noord-Oost), Tony van Nuffelen (Urban Brussels) en Jef Willems (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Monique Pomba functioneert als Focal Point van deze samenwerking.

De vier personen tellende delegatie was onder leiding van secretaris-generaal Christiaan Lamouline. Het bezoek van 29 juni tot en met 4 juli 2019, was in het kader van de Stedenband samenwerkingsovereenkomst, die op 16 juli 2018 is getekend door Yldiz Pollack Beighle, minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling/District Paramaribo en Bianca Debaets, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, namens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overeenkomst is gebaseerd op de uitwisseling van kennis en expertise.

Beide partijen zullen ten behoeve van hun regio’s samenwerking bevorderen in een tiental domeinen, waaronder: stedelijke ontwikkeling en de uitdagingen van verstedelijking, sociale inclusie van kwetsbare groepen of arme buurten en duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. Tijdens het bezoek is een programma afgewerkt, waarbij de missie enerzijds de Surinaamse cultuur, erfgoed en architectonische schoonheid van dichtbij mocht ervaren en beleven, en anderzijds zijn technische bijeenkomsten gehouden met verschillende actoren om te komen tot specifiekere samenwerkingsprojecten.

In het kader van een van de 10 domeinen, namelijk stedelijke ontwikkelingsuitdagingen van verstedelijking, is er op 2 juli een intentieverklaring (MoU) ondertekend tussen Paramaribo en Urban Brussels, een afdeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het beheer en ontwikkeling van Stedenbouw en erfgoed in haar portefeuille heeft. Deze MoU werd ondertekend door Finisie en Christiaan Lamouline voor Urban Brussels.

Op 3 juli was er een plenaire bijeenkomst met de ministeries Openbare Werken, Transport & Communicatie, Natuurlijke Hulpbronnen, Justitie & Politie, Sociale Zaken, Sport & Jeugdzaken, Binnenlandse Zaken (Bureau Gender Aangelegenheden), Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, de stichting Suriname Hospitality and Tourism Traning Centre. Het doel van deze vergadering was het verkennen en uitdiepen van samenwerkingsmogelijkheden in de overige domeinen, meldt de voorlichting van RO, via het Nationaal Informatie Instituut.